Entries by

DOTACE NA VODOVODY, KANALIZACE A ČOV

Již od 1. dubna zahájen příjem žádostí. Podporu lze získat na výstavbu vodovodů, kanalizací, výstavbu a intenzifikaci ČOV, výstavbu nebo modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšit jakost nebo dostupnost pitné vody. Vyšší míra dotace než kdy dříve. Obce do 1000 obyvatel se mohou těšit na podporu 70 […]

VYŠŠÍ DOTACE PRO OBCE Z EU PROGRAMŮ

Státní rozpočet vyrovná pokles příspěvku z evropských fondů. Obce tak mohou počítat s dotací ve výši 85 % nákladů akce. V případě projektů MŠ a ZŠ dokonce s 90 % – 95 %. Původně se přitom předpokládalo, že obce dostanou pouze 70 % a 30 % si budou muset doplatit z vlastních zdrojů. Na co […]

VÝZVY NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY VYHLÁŠENY

Získejte dotaci na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportoviště včetně zázemí, např.: fotbalové hřiště, tenisové hřiště, volejbalové hřiště, sportovní halu, zimní stadion, bazén, školní sportoviště a další typy sportovišť. Oprávněnými žadateli jsou obce, města, městské obvody, DSO, školské právnické osoby i spolky. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Kontaktuje nás.   

DOTACE PRO ŠKOLY JSOU JIŽ ZA DVEŘMI

V lednu začíná nové dotační období EU. Pro školy je vyčleněno několik desítek miliard korun. Podporované budou odborné učebny na ZŠ, SŠ, VOŠ, zázemí (např. kabinety, knihovny, společenské místnosti), školní sportoviště a tělocvičny, konektivita školy a informační technologie, školní družiny a školní kluby a mnohé další. Více informací naleznete v sekci Dotace pro školy.

DOTACE NA PODPORU ROZVOJE REGIONŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotace na obnovy místních komunikací, sportovní infastrukturu (obnova školních hřišť a školních tělocvičen), podporu obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (mosty, lávky, parkovací a odstavné plochy), rekonstrukce a přestavby veřejných budov (kulturní domy, multifunkční domy, školní budovy), podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního […]

DOTACE PRO NEMOCNICE PROGRAM REACT-EU

Chystá se výzva, kde nemocnice mohou získat dotaci na boj proti Covid-9. „Dotaci půjde využít na modernizaci JIP, ARO, laboratoře, urgentní příjem, infekční oddělení, jak na přístrojové vybavení, tak na stavební práce,“ uvádí Lukáš Hornych, dotační specialista na zdravotnictví. Výzva bude spuštěna v listopadu a dotace činí 100 procent nákladů. Nemocnicím jsme dosud získali přes 1 […]

DOTACE NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Připravujete ve Vaší obci projekt kanalizace, vodovodu, čistírny odpadních vod, retenční nádrže, úpravny vody nebo například rekonstrukce vodojemu? A chcete také získat dotaci na zpracování projektové dokumentace? Zavolejte nám na tel. 774 434 530. Rádi pro Vás žádost připravíme.  

ÚVĚR COVID – NOVÁ VLNA

Přichází nová vlna příjmu žádostí o úvěr pro firmy až do 500 zaměstnanců. Zafinancovat můžete mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby. Celkem je alokováno rekordních 150 mld. Kč. Pospěšte si a kontaktujte našeho specialistu Mgr. Lukáše Hornycha na telefonu 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz.

Bezúročný úvěr COVID

Zasáhl koronavir i Vaše podnikání? Proto přichází nový program COVID, díky kterému můžete získat bezúročný úvěr až do výše 15 mil. korun. Financovat můžete drobný hmotný a nehmotný majetek, nákup zásob nebo provozní výdaje, např. mzdy. Pro více informací kontaktujte našeho specialistu na dotace pro podnikatele Mgr. Lukáše Hornycha na tel. 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz

Dotace na vysokorychlostní internet

Vyhlášena výzva na vysokorychlostní internet! Příjem žádostí začíná 4. června a běží do 5. srpna. Získat můžete až 75 % způsobilých výdajů na rozšiřování či modernizaci stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu nebo zřízení nových sítí. Žadatelem může být pouze subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu. Podpora je zaměřena pouze na tzv. „bílá […]