Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dotace z EU a státní dotace pro školy (mateřské, základní, střední, vysoké)

Připravili jsme pro vás přehled, na co mohou v roce 2019 získat dotace z evropských i státních dotačních titulů mateřské školy, firemní školky, dětské skupiny, základní školy, střední školy i vysoké školy. Přehled pro vás průběžně aktualizujeme. 

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek.

Dotace na modernizaci MŠ

zvýšení kapacity mateřských škol – rekonstrukce, výstavba, nástavba včetně pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Dotace na modernizaci ZŠ, SŠ a VOŠ

rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Dotace na šablony

koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka, DVPP, stáže pedagogů, školní psycholog, asistent, technický pracovník pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Dotace na speciální vzdělávání

podpora pedagogických pracovníků při realizaci programů připravujících na samostatný způsob života, prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy, posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.