Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotace na obnovy místních komunikací, sportovní infastrukturu (obnova školních hřišť a školních tělocvičen), podporu obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (mosty, lávky, parkovací a odstavné plochy), rekonstrukce a přestavby veřejných budov (kulturní domy, multifunkční domy, školní budovy), podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (obnova nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť). Máte zájem dotaci získat? Rádi pro Vás žádost připravíme.

Pro více informací volejte 774 434 530 nebo pište na e-mail palkova@g-project.cz.