Řízení projektů financovaných z dotace

Projekty, na něž byla schválena dotace, pro naše klienty také řídíme. V rámci této služby

– připravíme veškeré monitorovací zprávy

– zkontrolujeme výběrová řízení realizovaná v rámci projektu

– dohlédneme na dodržení povinné publicity, harmonogramu, fakturace atd.

– budeme sledovat a hlásit změny v projektu

– budeme asistovat při kontrolách projektu poskytovatelem dotace

– dohlédneme na vyúčtování projektu

– budeme komunikovat s poskytovatelem dotace.

Chcete, abychom Vám řídili projekt financovaný z dotace? Kontaktujte nás!