Dotace z EU a státní dotace pro neziskové organizace a další subjekty

Přinášíme vám přehled, na co mohou neziskové organizace a další subjekty získat dotace. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte až po schválení dotace. 

Dotace na sociální služby

dotace na infrastrukturu sociálních služeb, deinstitucionalizaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením, pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2021+ 

Dotace na energetické úspory

 dotace na fotovoltaiku, zateplení a snížení energetické náročnosti provozů a technologických zařízení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí