Obce, jimi zřizované organizace, DSO, NNO a církve mohou podávat žádosti o dotaci do výzvy č. 101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností”, kterou vyhlásil Řídící orgán IROP.

Dotaci ve výši 90 – 95 % nákladů mohou získat služby typu: stacionáře, centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální poradny, centra sociálně rehabilitačních služeb, zařízení následné péče, pečovatelské služby a mnohé další.

Financovat mohou nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Alokace výzvy je více než 2 mld. Kč.

Nenechte si utéct tuto příležitost a kontaktuje nás.