Entries by

DOTACE PRO PODNIKATELE

V současné době je důležité znovu nastartovat ekonomiku, a proto se chystají rozsáhlé investice nejen do průmyslu. Podporovanými tématy jsou inovace (automatizace, vyspělé technologie, robotizace, 3D tisk, podpora nových procesů, produktů apod.), energetické úspory (zateplení, výměna oken a dveří, osvětlení, zdroje vytápění, výměna střešní krytiny, energeticky úsporné technologie), ICT (HW, SW, digitalizace firmy, kybernetická bezpečnost […]

VOLNÁ MÍSTA – POZICE MANAŽER/KA PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Práce, která má smysl. Naším posláním je pomáhat zákazníkům získávat finance z evropských dotačních programů. Typickými projekty jsou investice do škol, školek, nemocnic, sportovišť, cyklostezek nebo technologií na úsporu energií. Dosud jsme takto pro zákazníky získali dotaci na více jak 500 projektů. V následujících letech může ČR získat z EU až 1000 mld. korun. Připojte se k našemu týmu, […]

VOLNÁ MÍSTA – POZICE OFFICE MANAŽER/KA

Práce, která má smysl. Naším posláním je pomáhat zákazníkům získávat finance z evropských dotačních programů. Typickými projekty jsou investice do škol, školek, nemocnic, sportovišť, cyklostezek nebo technologií na úsporu energií. Dosud jsme takto pro zákazníky získali dotaci na více jak 500 projektů. V následujících letech může ČR získat z EU až 1000 mld. korun. Připojte se k našemu týmu, […]

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROBÍHÁ

Obce, jimi zřizované organizace, DSO, NNO a církve mohou podávat žádosti o dotaci do výzvy č. 101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností”, kterou vyhlásil Řídící orgán IROP. Dotaci ve výši 90 – 95 % nákladů mohou získat služby typu: stacionáře, centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněná […]

DOTACE NA VODOVODY, KANALIZACE A ČOV

Již od 1. dubna zahájen příjem žádostí. Podporu lze získat na výstavbu vodovodů, kanalizací, výstavbu a intenzifikaci ČOV, výstavbu nebo modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšit jakost nebo dostupnost pitné vody. Vyšší míra dotace než kdy dříve. Obce do 1000 obyvatel se mohou těšit na podporu 70 […]

VYŠŠÍ DOTACE PRO OBCE Z EU PROGRAMŮ

Státní rozpočet vyrovná pokles příspěvku z evropských fondů. Obce tak mohou počítat s dotací ve výši 85 % nákladů akce. V případě projektů MŠ a ZŠ dokonce s 90 % – 95 %. Původně se přitom předpokládalo, že obce dostanou pouze 70 % a 30 % si budou muset doplatit z vlastních zdrojů. Na co […]

VÝZVY NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY VYHLÁŠENY

Získejte dotaci na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportoviště včetně zázemí, např.: fotbalové hřiště, tenisové hřiště, volejbalové hřiště, sportovní halu, zimní stadion, bazén, školní sportoviště a další typy sportovišť. Oprávněnými žadateli jsou obce, města, městské obvody, DSO, školské právnické osoby i spolky. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Kontaktuje nás.   

DOTACE PRO ŠKOLY JSOU JIŽ ZA DVEŘMI

V lednu začíná nové dotační období EU. Pro školy je vyčleněno několik desítek miliard korun. Podporované budou odborné učebny na ZŠ, SŠ, VOŠ, zázemí (např. kabinety, knihovny, společenské místnosti), školní sportoviště a tělocvičny, konektivita školy a informační technologie, školní družiny a školní kluby a mnohé další. Více informací naleznete v sekci Dotace pro školy.

DOTACE NA PODPORU ROZVOJE REGIONŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotace na obnovy místních komunikací, sportovní infastrukturu (obnova školních hřišť a školních tělocvičen), podporu obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (mosty, lávky, parkovací a odstavné plochy), rekonstrukce a přestavby veřejných budov (kulturní domy, multifunkční domy, školní budovy), podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního […]

DOTACE PRO NEMOCNICE PROGRAM REACT-EU

Chystá se výzva, kde nemocnice mohou získat dotaci na boj proti Covid-9. „Dotaci půjde využít na modernizaci JIP, ARO, laboratoře, urgentní příjem, infekční oddělení, jak na přístrojové vybavení, tak na stavební práce,“ uvádí Lukáš Hornych, dotační specialista na zdravotnictví. Výzva bude spuštěna v listopadu a dotace činí 100 procent nákladů. Nemocnicím jsme dosud získali přes 1 […]