Entries by

DOTACE NA SPORTOVIŠTĚ

Již během října bude vyhlášena výzva pro obce, města a sportovní kluby na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovní infrastruktury i zázemí. Z dotace lze financovat například hřiště, tělocvičny, sokolovny, tribuny, šatny, sociální zázemí a mnoho dalšího. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Kontaktuje nás.   

DOTACE PRO NEMOCNICE PROGRAM REACT-EU

Chystá se výzva, kde nemocnice mohou získat dotaci na boj proti Covid-9. „Dotaci půjde využít na modernizaci JIP, ARO, laboratoře, urgentní příjem, infekční oddělení, jak na přístrojové vybavení, tak na stavební práce,“ uvádí Lukáš Hornych, dotační specialista na zdravotnictví. Výzva bude spuštěna v listopadu a dotace činí 100 procent nákladů. Nemocnicím jsme dosud získali přes 1 […]

DOTACE NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Připravujete ve Vaší obci projekt kanalizace, vodovodu, čistírny odpadních vod, retenční nádrže, úpravny vody nebo například rekonstrukce vodojemu? A chcete také získat dotaci na zpracování projektové dokumentace? Zavolejte nám na tel. 774 434 530. Rádi pro Váš žádost připravíme.  

ÚVĚR COVID – NOVÁ VLNA

Přichází nová vlna příjmu žádostí o úvěr pro firmy až do 500 zaměstnanců. Zafinancovat můžete mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby. Celkem je alokováno rekordních 150 mld. Kč. Pospěšte si a kontaktujte našeho specialistu Mgr. Lukáše Hornycha na telefonu 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz.

Bezúročný úvěr COVID

Zasáhl koronavir i Vaše podnikání? Proto přichází nový program COVID, díky kterému můžete získat bezúročný úvěr až do výše 15 mil. korun. Financovat můžete drobný hmotný a nehmotný majetek, nákup zásob nebo provozní výdaje, např. mzdy. Pro více informací kontaktujte našeho specialistu na dotace pro podnikatele Mgr. Lukáše Hornycha na tel. 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz

Dotace na vysokorychlostní internet

Vyhlášena výzva na vysokorychlostní internet! Příjem žádostí začíná 4. června a běží do 5. srpna. Získat můžete až 75 % způsobilých výdajů na rozšiřování či modernizaci stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu nebo zřízení nových sítí. Žadatelem může být pouze subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu. Podpora je zaměřena pouze na tzv. „bílá […]

Dotace na domovní čistírny odpadních vod

Potřebuje Vaše obec čistírnu odpadních vod, ale kvůli technickým důvodům nebo vysokým nákladům není možné vybudovat klasickou čistírnu? Vsaďte na decentralizované čištění odpadních vod a pomocí DOTACE, kterou Vám pomůžeme vyřídit, vybudujte soustavu domovních čistíren. – efektivní a ekonomické řešení (potřebné odkanalizování a nižší náklady oproti vybudování klasické čistírny a kanalizace), – reakce na hrozbu […]

Dotace na fotovoltaické systémy

Získejte až 80% dotace na fotovoltaické systémy s i bez akumulace pro vlastní spotřebu. Příjem žádostí začíná v lednu 2020. Dotaci mohou získat podniky všech velikostí. Nová výzva umožňuje zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému. Zároveň dochází k zjednodušení administrativních požadavků. Proto neváhejte a kontaktujte našeho specialistu na dotace pro podnikatele Mgr. Lukáše Hornycha […]

Dotace pro výrobce potravin

Vyrábíte potraviny? Získejte až 45% dotace na nákup zařízení pro zpracování zemědělských produktů (např. řezačka masa, jogurtovač, linka na výrobu marmelád, balicí linka, konvektomat, výrobník na zakysané nápoje atd.), nákup zařízení ke zvyšování a monitorování kvality produktů (např. přístroj pro stanovení tuků, přístroj pro stanovení dusíkatých látek, refraktometr, hmotnostní spektrometr atd.), výstavbu a rekonstrukci prodejen, […]

Dotace na obnovitelné zdroje

Získejte 80% dotace na výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace na výstavbu větrných elektráren, instalaci elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalaci solárních termických systémů, výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny (bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě […]