V lednu začíná nové dotační období EU. Pro školy je vyčleněno několik desítek miliard korun. Podporované budou odborné učebny na ZŠ, SŠ, VOŠ, zázemí (např. kabinety, knihovny, společenské místnosti), školní sportoviště a tělocvičny, konektivita školy a informační technologie, školní družiny a školní kluby a mnohé další. Více informací naleznete v sekci Dotace pro školy.