Dotace pro nemocnice

Připravili jsme pro vás přehled, na co mohou poskytovatelé zdravotné péče získat dotaci z evropských fondů. Přehled dotačních možností pro vás průběžně aktualizujeme.

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek. 

Dotace na modernizace nemocnic

výstavba, modernizace a rekonstrukce nemocnic s urgentními příjmy I. a II. typu, JIP, ARO, chirurgie, ortopedie, traumatologie, kardiologie, neurologie, interna, gynekologie a porodnictví

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2014+ (REACT EU)

Dotace na infrastrukturu zdravotní péče

výstavba, modernizace a rekonstrukce urgentních příjmů včetně vybavení, přístrojové vybavení onkologické, perinatologické a gerontologické péče ve všeobecných nemocnicích, deinstitucionalizace psychiatrické péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení), infrastruktura a modernizace vybavení následné a dlouhodobé péče včetně paliativní a hospicové

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2021+

Dotace na ochranu veřejného zdraví

rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2021+

Dotace na kyberbezpečnost

zajištění kybernetické bezpečnosti, informační systémy (např. sestra-pacient)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2021+