Zpracování žádostí o dotace

Připravujeme žádosti o dotace do všech operačních programů v rámci evropských fondů i do všech státních dotačních titulů. Dotace získáme pro obce, města, městyse, nemocnice, školy, školky, bytové domy, sportovní kluby i neziskové organizace.

Připravili jsme více než 700 úspěšných žádostí o dotace a pro naše klienty získali přes 7 miliard korun.

Naší hlavní výhodou je, že nám zaplatíte až po schválení žádosti o dotaci. U nás tedy klient neplatí za papírování (zpracování žádosti o dotaci), ale za výsledky (získání dotace).

V rámci této služby

– poradíme, jak přizpůsobit projekt hodnotícím kritériím daného dotačního titulu tak, aby měla žádost o dotaci co největší šance na úspěch

– zpracujeme na projekt kompletní žádost o dotaci včetně příloh jako je studie proveditelnosti, podnikatelský záměr atd.

– zkompletujeme a zkontrolujeme veškeré přílohy k žádosti o dotaci.

Máte-li zájem o dotaci, kontaktujte nás.  Zajedeme k vám a ZDARMA zjistíme, jestli můžete dotaci získat.