Již od 1. dubna zahájen příjem žádostí. Podporu lze získat na výstavbu vodovodů, kanalizací, výstavbu a intenzifikaci ČOV, výstavbu nebo modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšit jakost nebo dostupnost pitné vody.

Vyšší míra dotace než kdy dříve. Obce do 1000 obyvatel se mohou těšit na podporu 70 % z uznatelných nákladů, obce s počtem obyvatel 1001 až 2000 na 65 % a obce s více než 2000 obyvateli na 60 %. Ano, nově jsou dotace určeny i pro akce realizované v obcích nebo místních částech do 2000 obyvatel.

Zaujala Vás tato informace a chcete více podrobností? Pak nás kontaktuje pro nezávaznou konzultaci.