Dotace z EU a státní dotace pro sportovní kluby

Zjistěte, na co může sportovní klub získat dotace z evropských a státních dotačních titulů. 

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek. 

Dotace na sportoviště

výstavba či modernizace víceúčelového hřiště, tělocvičny, sokolovny, fotbalového hřiště, atletické dráhy, hokejového stadionu, tenisového kurtu, tribuny, šatny, zázemí sportoviště

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Národní sportovní agentura