Udržitelnost projektů financovaných z dotace

Nabízíme dohled nad udržitelností projektu, kterému byla dotace proplacena. V rámci této služby

– připravujeme veškeré monitorovací zprávy

– kontrolujeme projekt z pohledu zajištění podmínek udržitelnosti projektu

– dohlížíme nad vedením účetnictví projektu

– sledujeme a hlásíme změny v projektu

– dohlížíme na plnění podmínek souvisejících s povinnou publicitou

– dohlížíme nad příjmy projektu

– pomáháme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace či auditech.

Chcete zajistit dohled nad udržitelností projektu? Kontaktujte nás!