Naši klienti z řad škol

Břetislav Kábele, ředitel SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích

„Přes 60 milionů korun pro nás z evropských fondů získala společnost G-PROJECT. Bez těchto dotací bychom mohli jen těžko tak výrazně modernizovat naše odborné učebny.”

Jaroslav Pustina, ředitel Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích

„Společnost G-PROJECT pro nás zpracovala úspěšně žádosti o dotace na modernizaci učeben a připravujeme další projekty, kterými chceme modernizovat výuku na naší škole.”

Aleš Vondrka, ředitel SŠ rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni

„Společnost G-PROJECT pro nás získala více jak 37 milionů korun, díky kterým můžeme rekonstruovat a modernizovat objekt školy a vybudovat ty nejmodernější učebny pro naše žáky.”

Blažena Hořejší, ředitelka VOŠ a Střední zemědělské školy v Táboře

„Na projekty naší školy zařídila společnost G-PROJECT přes 20 milionů korun. Opravili jsme cvičnou halu školního statku a modernizovali vybavení školy pro odborné a přírodovědné vzdělávání.”