Naše služby

Žádost o dotaci

Zpracujeme pro Vás žádost o dotaci ze všech evropských i státních dotačních titulů. Zaplatíte nám až po schválení dotace.

Řízení projektu

Po schválení dotace pro Vás budeme projekt řídit a budeme kontrolovat, aby byl realizován podle dotačních pravidel.

Udržitelnost

Po proplacení dotace Vám pomůžeme dodržet pravidla udržitelnosti, připravíme monitorovací zprávy a pomůžeme při auditech.