Naše společnost se věnuje širokému spektru dotačních titulů, ve kterých mají své důležité místo také dotace do školství – od mateřských školek až po vysoké školy. V letošním roce jsme úspěšně zpracovávali žádosti o dotace pro 28 škol a školek, pro které se tak podařilo získat přes 350 milionů korun. Nejčastějšími projekty byly stavební investice na zvýšení kapacity a kvality výuky, na které bylo možné žádat v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a tzv. Šablony, neinvestiční dotace Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK) zajišťující zkvalitnění výuky, speciální výukové programy a provozní náklady na kvalifikovaný personál.

Jedním z našich úspěšných klientů byla také Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, jejíž projekt Rozšíření učebních kapacit získal téměř 18 milionů korun z IROP.

Máte také zájem o dotace v oblasti školství? Chystá vaše škola nebo obec výstavbu nových budov škol? Neváhejte nás kontaktovat!