Společnost G-PROJECT, s. r. o. zapisuje další výrazný úspěch v oblasti dotačního managementu. V uplynulém období jsme pro našeho klienta, Dopravní podnik Města České Budějovice, realizovali hned dva projekty spojené s rozšířením vozového parku o nová bezemisní vozidla. 21 trolejbusů tak bude spolufinancováno částkou přes 260 milionů korun z dotačního titulu programu IROP zaměřeného právě na ekologicky udržitelnou městskou mobilitu a veřejnou dopravu.
Segment ekologických opatření v dopravě je trendem současnosti, stejně tak jako energetické úspory na veřejných budovách či zajištění hospodaření s vodou v obcích a městech. Naše společnost nabízí dotační poradenství pro veřejné subjekty ve všech zmíněných oblastech, kde se můžeme opřít o dobré reference, ale i o aktuální úspěchy.