Máte u vás málo obecních bytů? Nedaří se vám nalákat do vaší obce klíčové profese, jako jsou lékaři či učitelé? Obraťte se na nás a my pro vás získáme dotaci na výstavbu sociálních bytů, bytů pro středně příjmové domácnosti a klíčové veřejně prospěšné profese, které obec potřebuje (lékař, učitel, lékárník apod.). Podpořena bude nejenom výstavba, ale i rekonstrukce stávajících obecních bytů.

Obce se sami rozhodnout, jaké byty chtějí vybudovat. Všechny podporované byty musí být vystavěny mimo sociálně vyloučené lokality, vždy v intravilánu obce v blízkosti základní občanské vybavenosti. Pokud bude chtít obec postavit bytový dům pouze pro sociální bydlení, v jednom domě může být až 12 bytových jednotek. Pokud chce postavit bytový dům, kde budou jak sociální byty, tak i profesní byty y byty pro středně příjmové rodiny, pak podíl sociálních bytů nesmí překročit 20 % . Obce se tak nemusí obávat, že by jim vybudováním sociálních bytů vznikly problematické lokality, vždy musí docházet k sociálnímu mixu.

Na sociální byty bude poskytována dotace ve výši 100 procent! Pokud se obec rozhodne investovat do profesních bytů a bytů pro skupiny se středním příjmem, pak může dotaci kombinovat s nízkoúročeným úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení.

Výzva se rozjede v březnu a rozdělovat se letos bude miliarda korun. V dalších letech to dokonce budou tři miliardy ročně.