Potřebujete vystavět či modernizovat zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů? Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí a získejte evropské peníze na sběrné dvory, nadzemní a podzemní kontejnery, sklady a systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, zařízení pro materiálové či energetické využití odpadů či pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů. Dotaci mohou získat nejenom obce, ale i podnikatelé, příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace a řada dalších. Kontaktujte nás, řekneme vám více.