Získejte nyní z OP Zaměstnanost dotaci na provoz stávajících a vybudování a provoz nových dětských skupin. Žádat mohou obce, podniky, neziskové organizace, svazky obcí i školy. Dětská skupina je určena pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, maximálně pro 24 dětí. Vyřešte tak problém nedostatku míst ve školkách i jeslích. Kontaktujte nás!