Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na co může podnikatel a další žadatelé získat dotaci?

Dotace na výstavbu budov

výstavba nových energeticky efektivních budov, nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Energeticky efektivní budovy

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

vzdělávání zaměstnanců – jazykové vzdělávání, obecné IT, specializované IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Dotace na nákup nových strojů

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technologie

Dotace na marketing – vstup na zahraniční trhy

pronájem, zřízení a provoz stánku na veletrzích a výstavách v zahraničí, doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení včetně balného a manipulace, marketingové propagační materiály

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technologie

Dotace na úsporu energií

zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, obnova technologií a strojů novými energeticky úspornějšími zařízeními, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace systémů měření a regulace, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE, instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu, instalace akumulace elektrické energie

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Úspory energie

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na sociální byty

vybudování vstupních bytů – zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, pro rodiny, kterým hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty nebo pro osoby, které žijí v jiné tíživé situaci

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na komunitní domy pro seniory

výstavba komunitního domu, kde bude osobám ve věku 60 let a více k dispozici sociální nájemní bydlení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na dětské skupiny

vznik a provoz nových dětských skupiny pro podniky, podpora stávajících dětských skupin

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Dotace na odstranění bariér v bytových domech

instalace nového výtahu v domech, které jí nejsou vybaveny, odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok – Bytové domy bez bariér

Dotace na rekonstrukci bytových domů

zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, střešní krytiny, stávajícího hlavního zdroje tepla, výstavba centrálního vytápění, instalace exteriérových prvků stínění, renovace a výměna lodžií a balkonů, oprava hydroizolace, instalace nuceného větrání, pořízení nebo výměna předávací stanice, instalace solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Dotace pro sportovní kluby

výstavba či modernizace víceúčelového hřiště, školní tělocvičny nebo hřiště, tělocvičny v sokolovně, fotbalového hřiště, atletické dráhy, hokejového stadionu, tenisového kurtu, tribuny, šatny, zázemí sportoviště

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Materiálně technická základna sportu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.