Dotace pro podnikatele (začínající, malé, střední, velké)

Připravili jsme pro vás přehled, na co mohou získat dotaci začínající i zkušení podnikatelé, malé, střední i velké firmy. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Chcete dotaci pro vaše podnikání zkusit? Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek.

Dotace na elektrárny

dotace na výstavbu větrných elektráren, malých vodních elektráren a fotovoltaických systémů mimo plochy zemědělského půdního fondu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Modernizační fond  (Státní fond životního prostředí)

Dotace na fotovoltaické systémy

dotace na fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu 

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Úspory energie

Dotace na hotely a penziony

rekonstrukce hotelu či penzionu (např. zateplení, okna, střešní krytina, vytápění atd.), pořízení nových technologií (např. kuchyňské vybavení atd.), jídelna pro zaměstnance, zřizovací předměty (např. umyvadlo, dřez, záchod atd.), oplocení území, pořízení pozemku, výtahy, garáže, parkoviště, chodníky, osvětlení a značky na účelových komunikacích, počítačové sítě, přípojky médií a kanalizace, ČOV, technologické rozvody, trafostanice včetně vybavení, elektronický požární systém, retenční a požární nádrže, vzduchotechnika a klimatizace

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Úspory energie

Dotace na stroje a technologie

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (např. 3D měřící stroje, roboti, obráběcí, tvářecí či dělící stroje, kalicí a žíhací pece, plnící a balicí linky atd.)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Technologie

Dotace na úsporu energií

zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny včetně zateplení, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení (např. LED), modernizace systému vytápění, instalace tepelného čerpadla, fotovoltaické systémy

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Úspory energie

Dotace na inovační projekt

zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace firemních procesů (organizační inovace), zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace); z dotace lze financovat certifikaci produktů, výdaje spojené s marketingem, licence, patenty, software a data, nákup technologie, stavební práce

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Inovace

Aplikace

průmyslový a experimentální výzkum (výstupem musí být poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika či software) – z dotace lze financovat ověřování prototypů, laboratorní testování, osobní náklady výzkumných pracovníků, materiál a komponenty pro stavbu prototypů, režijní náklady (např. spotřeba energie, internet) atd.

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) – Aplikace

Dotace na výzkum a vývoj

dotace na výzkumné projekty pro podniky, které se zaměřují na výzkum, vývoj a inovace (například projekt zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem, unikátní stroj, který umožní efektivní výrobu 3D tkanin, vývoj nových ekologických lepidel, technologie výroby stavebních konstrukcí 3D tiskem, robotické pracoviště budoucnosti, datový monitoring chytrých továren atd.); z dotace lze financovat výdaje na osobní náklady (např. náklady na mzdy, pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění), nástroje, přístroje, vybavení, služby přímo spojené s projektem (např. služby poradců), provozní náklady (např. materiál, zásoby, opravy majetku), dodatečné režijní náklady (např. energie, administrativní zabezpečení projektu), daňové odpisy

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Program Ministerstva průmyslu a obchodu Trend (Technologická agentura České republiky)

Dotace na seniorské domy

výstavba komunitního domu seniorů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Program Podpora bydlení – Podporované byty

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Program Podpora bydlení – Podporované byty