Dotace z EU pro podnikatele (začínající, malé, střední, velké)

Připravili jsme pro vás přehled, na co mohou v roce 2020 získat dotaci začínající i zkušení podnikatelé, malé, střední i velké firmy. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Chcete dotaci pro vaše podnikání zkusit? Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek.

Dotace na vysokorychlostní internet

dotace na rozšiřování či modernizaci stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu nebo zřízení nových sítí

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Vysokorychlostní internet

Dotace na fotovoltaické systémy

dotace na fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu 

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Úspory energie

Dotace na hotely a penziony

výstavba a rekonstrukce hotelu či penzionu (např. zateplení, okna, střešní krytina, vytápění atd.), pořízení nových technologií (např. kuchyňské vybavení atd.), jídelna pro zaměstnance, zřizovací předměty (např. umyvadlo, dřez, záchod atd.), oplocení území, pořízení pozemku, výtahy, garáže, parkoviště, chodníky, osvětlení a značky na účelových komunikacích, počítačové sítě, přípojky médií a kanalizace, ČOV, technologické rozvody, trafostanice včetně vybavení, elektronický požární systém, retenční a požární nádrže, vzduchotechnika a klimatizace

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Úspory energie

Dotace na stroje a technologie

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (např. 3D měřící stroje, roboti, obráběcí, tvářecí či dělící stroje, kalicí a žíhací pece, plnící a balicí linky atd.)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Technologie

Dotace pro začínající podnikatele

dotace na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro malé a střední podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 10. 2019 (včetně) – z dotace lze pořídit např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka včetně montáže, pásové rypadlo, pásový nakladač, pásový jeřáb, mobilní betonárka, mobilní drtička odpadu, 3D měřící přístroj atd.

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Technologie pro začínající podnikatele

Dotace na úsporu energií

zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny včetně zateplení, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení (např. LED), modernizace systému vytápění, instalace tepelného čerpadla, fotovoltaické systémy

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Úspory energie

Dotace na elektromobily

dotace na nákup elektromobilů a neveřejných dobíjecích stanic; elektromobily M1 (osobní), N1 a N2 do 12t (nákladní), M2 a M3 do 7,5 t (minibus) a L6e a L7e (čtyřkolky)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové energie – elektromobilita 

Dotace na výstavbu budov

výstavba nových energeticky efektivních budov, nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Energeticky efektivní budovy

Dotace na inovační projekt

zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace firemních procesů (organizační inovace), zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace); z dotace lze financovat certifikaci produktů, výdaje spojené s marketingem, licence, patenty, software a data, nákup technologie, stavební práce

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Inovace

Aplikace

průmyslový a experimentální výzkum (výstupem musí být poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika či software) – z dotace lze financovat ověřování prototypů, laboratorní testování, osobní náklady výzkumných pracovníků, materiál a komponenty pro stavbu prototypů, režijní náklady (např. spotřeba energie, internet) atd.

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti (OPPIK) – Aplikace

Dotace na výzkum a vývoj

dotace na výzkumné projekty pro podniky, které se zaměřují na výzkum, vývoj a inovace (například projekt zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem, unikátní stroj, který umožní efektivní výrobu 3D tkanin, vývoj nových ekologických lepidel, technologie výroby stavebních konstrukcí 3D tiskem, robotické pracoviště budoucnosti, datový monitoring chytrých továren atd.); z dotace lze financovat výdaje na osobní náklady (např. náklady na mzdy, pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění), nástroje, přístroje, vybavení, služby přímo spojené s projektem (např. služby poradců), provozní náklady (např. materiál, zásoby, opravy majetku), dodatečné režijní náklady (např. energie, administrativní zabezpečení projektu), daňové odpisy.

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Program Ministerstva průmyslu a obchodu Trend (Technologická agentura České republiky)

Dotace na seniorské domy

výstavba komunitního domu seniorů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2021 – Podporované byty

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2021 – Podporované byty

Dotace na brownfieldy

dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné využít v cestovním ruchu; dotaci může získat jen 57 vybraných obcí, jejichž seznam naleznete zde; dotace na rekonstrukci objektu (zateplení, okna, střešní krytina, vytápění atd.), pořízení nových technologií (např. kuchyňské vybavení), jídelnu pro zaměstnance, zřizovací předměty (např. umyvadlo, dřez, záchod), oplocení území, pořízení pozemku, výtahy, garáže, parkoviště, chodníky, osvětlení a značky na účelových komunikacích, počítačové sítě, přípojky médií a kanalizace, ČOV, technologické rozvody, trafostanici včetně vybavení, elektronický požární systém, retenční a požární nádrže, vzduchotechniku a klimatizaci, stavební a autorský dozor, projektovou dokumentaci, průzkum staveniště atd.

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nemovitosti – cestovní ruch