Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dotace z EU pro podnikatele (začínající, malé a střední)

Jste začínající podnikatel? Nebo máte už zaběhlou firmu? Připravili jsme pro vás přehled aktuálních dotací pro podnikatele 2019. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Chcete dotaci pro vaše podnikání zkusit? Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh, po získání dotace pro vás budeme projekt řídit až do proplacení dotace. A po ukončení projektu zajistíme udržitelnost projektu. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek.

Na co tedy mohou podnikatelé v roce 2019 dotace získat?

Dotace na výstavbu budov

výstavba nových energeticky efektivních budov, nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Energeticky efektivní budovy

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

vzdělávání zaměstnanců – jazykové vzdělávání, obecné IT, specializované IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Dotace na nákup strojů a technologií

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technologie

Dotace na marketing

pronájem, zřízení a provoz stánku na veletrzích a výstavách v zahraničí, doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení včetně balného a manipulace, marketingové propagační materiály

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technologie

Dotace na úsporu energií

zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, obnova technologií a strojů novými energeticky úspornějšími zařízeními, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace systémů měření a regulace, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE, instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu, instalace akumulace elektrické energie

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Úspory energie

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na sociální byty

vybudování vstupních bytů – zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, pro rodiny, kterým hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty nebo pro osoby, které žijí v jiné tíživé situaci

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na seniorské domy

výstavba komunitního domu, kde bude osobám ve věku 60 let a více k dispozici sociální nájemní bydlení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2019 – Podporované byty

Dotace na dětské skupiny

vznik a provoz nových dětských skupiny pro podniky, podpora stávajících dětských skupin

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Dotace na odstranění bariér v domech

instalace nového výtahu v domech, které jí nejsou vybaveny, odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok – Bytové domy bez bariér

Dotace na rekonstrukci bytových domů

zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, střešní krytiny, stávajícího hlavního zdroje tepla, výstavba centrálního vytápění, instalace exteriérových prvků stínění, renovace a výměna lodžií a balkonů, oprava hydroizolace, instalace nuceného větrání, pořízení nebo výměna předávací stanice, instalace solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Dotace pro sportovní kluby

výstavba či modernizace víceúčelového hřiště, školní tělocvičny nebo hřiště, tělocvičny v sokolovně, fotbalového hřiště, atletické dráhy, hokejového stadionu, tenisového kurtu, tribuny, šatny, zázemí sportoviště

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Materiálně technická základna sportu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.