Žáci prachatického gymnázia mají nové jazykové a počítačové učebny. Škola do nového vybavení investovala přes šest milionů korun. Naše společnost na tuto investici sehnala škole 5,7 milionů korun z evropských fondů.

„Dlouhá léta již využíváme klasické jazykové laboratoře, chtěli jsme tedy zatraktivnit výuku jazyků o nové metody, které využívají možností počítačů. Proto jsme se rozhodli vybudovat digitální jazykové učebny,“ uvádí Jana Dejmková, ředitelka gymnázia.

Škola tak vybudovala dvě nové jazykové učebny, kde se s pomocí počítačů, interaktivních tabulí a digitálních softwarů žáci učí angličtinu, němčinu a francouzštinu. „Snažíme se klást velký důraz nejenom na angličtinu, která už je dnes samozřejmostí, ale s ohledem na blízkost hranic s Německem motivujeme žáky i ke studiu němčiny. Navíc dobrá znalost dvou cizích jazyků by měla být u vysokoškolsky vzdělaných lidí samozřejmostí,” dodává ředitelka.

Vedle jazykových učeben modernizovala škola i dvě počítačové učebny. „Nakoupili jsme do těchto učeben nové počítače a dataprojektor. ICT technika rychle zastarává a původní staré počítače tak už neměly potřebný výkon,“ dodala ředitelka.