Jste nezisková organizace a věnujete se neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže? Získejte dotaci na vzdělávání svých pracovníků, sdílení zkušeností, tandemové vzdělávání, zavádění nových metod, klub v neformálním vzdělávání či projektový den.

Dotaci můžete získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva poběží do ledna příštího roku. Minimální výše výdajů je jeden milion korun. Výzva je určena pro spolky, ústavy, o.p.s., církevní právnické osoby nebo zájmová sdružení právnických osob. Podmínkou je minimálně dvouletá historie žadatele a hranice ročního obratu, která musí být alespoň 20 % částky celkových způsobilých výdajů projektu a to dvě po sobě následující období. Žadatel také musí mít oprávnění k vykovávání vzdělávání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Chce vědět více? Kontaktujte nás na palkova@g-project.cz nebo telefonu 774 434 530.