Vyhlášena výzva na vysokorychlostní internet! Příjem žádostí začíná 4. června a běží do 5. srpna. Získat můžete až 75 % způsobilých výdajů na rozšiřování či modernizaci stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu nebo zřízení nových sítí. Žadatelem může být pouze subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu. Podpora je zaměřena pouze na tzv. „bílá místa“.

Pro více informací kontaktujte našeho specialistu na dotace pro podnikatele Mgr. Lukáše Hornycha na tel. 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz.>