Nová dotační výzva na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod! Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Dotace, které budou rozdělovány ve výši 63 % ze způsobilých výdajů, je možné konkrétně čerpat na výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody a posílení akumulace pitné vody. Příjem žádostí o dotace začíná v listopadu 2019. Dotaci mohou získat obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Chcete vědět více? Kontaktujte Mgr. Lukáše Hornycha na tel. 775 643 106 nebo e-mailu hornych@g-project.cz.