Máte hotel či penzion? Získejte až 50% dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace na jeho rekonstrukci. Z dotace můžete zateplit obvodový plášť budovy, vyměnit střešní krytinu včetně zateplení, vyměnit okna a dveře, modernizovat eskalátor a výtah, instalovat úspornější osvětlení, vyměnit kotel, modernizovat rozvod elektřiny, instalovat tepelná čerpadla a fotovoltaický systém a mnoho dalšího. Oblast cestovního ruchu není obvykle dotovaným sektorem, proto využijte tuto jedinečnou šanci dejte novou tvář Vašemu hotelu či penzionu. Rozdělují se dvě miliardy. Kontaktujte nás na tomkova@g-project.cz nebo tel. 774 234 952. Zaplatíte nám až po schválení dotace na váš projekt.