Získejte 80% dotace na výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace na výstavbu větrných elektráren, instalaci elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalaci solárních termických systémů, výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny (bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby), vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovou do vzdálené kogenerační jednotky za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice.

Po roce 2020 budou dotace z EU pro podnikatele podstatně skromnější, proto neváhejte a kontaktujte nás.

Platba za naše služby jen v případě schválení dotace.