Loučovice jako jedna z obcí umístěná pod Lipenskou přehradou úspěšně zažádaly o dotaci na dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dostanou finanční obnos v hodnotě 1,55 milionu korun na jeho pořízení.

Vozidla loučovických hasičů

 Ve vlastnictví sboru dobrovolných hasičů v Loučovicích úplně chybí dopravní automobil. Jednotka tak ke všem zásahům vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou. A to i v případě, kdy je její použití a vůbec vyjetí z garáže velmi nákladné a pro účely zásahu by se mnohem více hodilo jiné vozidlo. „Za poslední roky se nám podařilo dobrovolným hasičům pořídit osvětlovací stožár, dýchací přístroje a rekonstruovat zásahové vozidlo. Nyní pořídíme dopravní automobil a v dalších letech bychom rádi navázali na výměnu garážových vrat u hasičské zbrojnice postupnou opravou střechy, vyasfaltováním dvora a modernizací vnitřního zázemí,“ uvádí Jan Kubík, starosta Loučovic. 

Pořízení dopravního automobilu i obnova hasičské zbrojnice jsou projekty pro Integrovaný regionálního operační program. Díky více než 1,5milionové dotaci z fondu Evropské unie a státního rozpočtu budou Loučovice jednou z dalších obcí v blízkosti vodní nádrže Lipno, kam bude automobil pořízen,“ doplňuje Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti
G-PROJECT, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci z IROP k tomuto projektu.