Do Dlouhé Vsi u Klatov bude pořízen nový dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Díky úspěšné žádosti o dotaci se obci podařilo na vozidlo získat dotaci v hodnotě 2,17 milionu Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Hasičárna v Dlouhé Vsi Povodeň v Dlouhé Vsi

 „Opravy vozidla začínají být rok od roku nákladnější, vozidlo už se totiž nachází na pokraji svých sil. Hasiče nejvíce tíží korodující podvozek, špatně fungující motor a funkčnost brzd,“ uvedla starostka obce Ivana Vítovcová. Automobil je předurčen k evakuaci a nouzovému zásobování hlavně za ztížených sněhových podmínek, své využití ale může najít i v případě povodní. V lokalitě Dlouhé Vsi se nachází tři autokempy v blízkosti řeky Otavy. V létě v nich tráví prázdninový čas velké množství turistů, kteří vyráží za dobrodružstvím na Šumavě. Někteří z nich na vlastní kůži zažili, v jak nebezpečný živel se může zlatonosná Otava proměnit, a od místního sboru dobrovolných hasičů rádi přijali pomocnou ruku. Návštěvníci autokempů museli být za poslední roky několikrát kvůli nenadálé povodni evakuováni. Řeka Otava stoupá až přes třetí povodňový stupeň a v blízkosti obce jsou i další rozvodňující se toky. Dopravní automobil v rukou dobrovolných hasičů je tak zárukou pomoci i při takto nevyzpytatelných událostech. 

Po úspěšném přidělení dotace na dopravní automobil se zastupitelé Dlouhé Vsi rozhodli ucházet o další dotaci, tentokrát na výstavbu garážového stání a zázemí pro dobrovolné hasiče,“ doplnila Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti G-PROJECT, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci z IROP k tomuto projektu.