Dopravní automobil značky AVIA z roku 1982, který hasiči z Přední Výtoně užívají již 34 let, nahradí nové, moderní vozidlo v hodnotě cca 1,6 milionů korun. Finanční prostředky na jeho pořízení získala obec z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V současné době je projekt ve fázi administrace a připravuje se výběrové řízení. 

Hasičárna v Přední Výtoni Stará AVIE v Přední Výtoni

 „Dopravní automobil AVIA nebylo možné udržet v provozu. Vzhledem ke stáří vozidla se velmi problematicky sháněly náhradní díly a oprava stávajících byla již téměř nemožná,“ uvedl místostarosta obce a člen zásahové jednotky Jan Zdechovan. Vozidlu chyběl zádržný systém, přeprava hasičů k zásahu tak byla často velice nebezpečná. Automobil pořízený z dotace by měl staré neduhy napravit. Nově pořizovaný dopravní automobil budou moci oproti tomu starému řídit osoby s řidičským oprávněním skupiny B, a tak vzroste i počet jeho potenciálních řidičů. K zásahům budou dobrovolní hasiči z Přední Výtoně vyjíždět s novým automobilem pravděpodobně už začátkem příštího roku.

Díky obrovskému nasazení paní starostky Reginy Houškové a pana místostarosty Jana Zdechovana se podařilo připravit žádost o dotaci jako jednu z prvních v republice, a tak získat velice brzy rozhodnutí o přidělení dotace,“ doplnila Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti G-PROJECT, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci z IROP k tomuto projektu.

Výzva IROP byla pro velký zájem ukončena v předstihu v polovině června roku 2016 oproti původně plánovanému prosinci 2017. Velký zájem o čerpání financí na techniku pro integrovaný záchranný systém svědčí o důležitosti a efektivním uplatnění veřejných prostředků.