Před několika dny byly městu Nová Bystřice z ROP Jihozápad schváleny dotace ve výši 12,7 milionů korun na dva projekty zaměřené na rekonstrukci celkem tří místních komunikací. První silnice, která projde rekonstrukcí, se nachází poblíž lyžařského areálu a spojuje část Hradiště s centrem města. Na další rekonstrukci silnice se pak mohou těšit občané v místní části Skalka a třetí plánovaná rekonstrukce proběhne u místní komunikace v obytné zóně Ovčárna. Naše společnost zpracovala na oba projekty úspěšné žádosti o dotace a nyní budeme zajišťovat službu řízení projektů.

Místní komunikace HradištěMístní komunikace OvčárnaMístní komunikace Skalka

Krytý dřevěný most v Lenoře se dočká rekonstrukce. V těchto dnech se obec Lenora dozvěděla, že byla schválena žádost o více než třímilionovou dotaci na rekonstrukci mostu z ROP Jihozápad. Památka byla naposledy opravena v roce 1985, bez úhony přečkala povodně v roce 2002, nyní je však v havarijním stavu a bez rekonstrukce by jí hrozila zkáza. Naše společnost zpracovala na projekt úspěšnou žádost o dotaci a nyní bude dohlížet na soulad realizace s dotačními pravidly v rámci služby řízení projektů.

Rechle v Lenořerechle lenora 3Rechle v Lenoře

V těchto dnech byla proplacena dotace ve výši 4,84 milionů z ROP Jihozápad na projekt Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích, díky kterému mají žáci nové vybavení pro praktickou výuku odborných předmětů. Byla vybudována nová učebna CNC strojů, laboratoř hygieny a technologie potravin a nakoupeny biohazard boxy pro nové metody množení rostlin. Více informací o projektu zde. Na projekt jsme zpracovali úspěšnou žádost o dotaci, následně jsme jej řídili a nyní dohlížíme na udržitelnost.

Biohazard boxyLaboratoř hygieny a technologie potravinCNC stroje