Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na co může škola získat dotaci?

Dotace na modernizaci a výstavbu MŠ

zvýšení kapacity mateřských škol – rekonstrukce, výstavba, nástavba včetně pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Dotace na modernizaci ZŠ, SŠ a VOŠ

rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Dotace na rekonstrukci VŠ

rekonstrukce vysokých škol včetně výstavby nových ploch, úpravy budov vedoucí k úsporám energií, pořízení vybavení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dotace na modernizaci učeben VŠ

rekonstrukce prostor pro bakalářské a magisterské programy zaměřené na praxi, modernizace učeben, laboratoří, softwarové a hardwarového vybavení, zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, dobudování prostor a pořízení vybavení ve vztahu k odstraňování bariér, informační zdroje pro výuku

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Podpora VŠ

Dotace na zkvalitnění výuky na VŠ

zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence pracovníků, nové metody výuky, zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, tvorba nových bakalářských a magisterských studijních programů/oborů, rozvoj mezinárodní spolupráce, mobility studentů a pracovníků VŠ, rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce, zvyšování kompetencí pracovníků pro výuku studentů se specifickými potřebami

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Podpora VŠ

Dotace na digitalizaci výuky

rozvoj digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti dětí – nákup vzdělávacích pomůcek, spolupráce se science centry, ekocentry a kulturními institucemi

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Implementace strategie digitálního vzdělávání

 

Dotace na dětské skupiny

vznik a provoz nových dětských skupiny pro podniky a veřejnost, podpora stávajících dětských skupin

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

 

 

Dotace na šablony

personální podpora (školní asistent či psycholog, sociální pedagog, chůva), rozvoj pedagogů (DVPP, vzájemná spolupráce, tandemová výuka, nové metody ve výuce, zapojení odborníka z praxe), aktivity rozvíjející ICT (možnost pořídit i notebook a tablety) pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, střediska volného času, školní družiny, školní kluby

koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka, DVPP, stáže pedagogů, školní psycholog, asistent, technický pracovník pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.