Chcete modernizovat učebnu fyziky, přírodopisu nebo chemie? Ještě nemáte ve škole jazykovou učebnu? Právě pro vás je připravena výzva v Integrovaném regionálním operačním programu, která je směřována základním školám. Příjem žádostí bude probíhat od září, ale připravovat je můžeme společně už teď. Vaše žádost o dotaci s námi bude úspěšná. 

Během letních dnů v roce 2016 budou v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášeny výzvy týkající se sociálních služeb a infrastruktury, deinstitucionalizace psychiatrické péče, základních škol a revitalizace památek a parků NKP i UNESCO. Naše telefonické linky se zatím plní slovy ředitelů škol a nemocnic. V případě zájmu o úspěšně zpracovanou žádost se neváhejte ozvat i vy. 

Od 30. června do 18. listopadu 2016 je možné předkládat žádosti o podporu pro střední školy do IROP. Hned v prvních dvou dnech příjmu žádostí se nám podařilo odevzdat celkem 9 projektů z celkových odevzdaných 14 projektů z České republiky. Na sociální síti LinkedIn můžete sledovat, jak na tom dále pracujeme. 

Od června 2016 naše společnost přesunula své sídlo z budějovického náměstí na adresu Radniční č.p. 133/1 v Českých Budějovicích. Domluvte si osobní schůzku v našich nových kancelářích!

Od 1. července 2016 je možné předkládat žádosti do 36. výzvy IROP Stanice IZS. Podpořeny budou stavební úpravy stanice (nástavba, přístavba, rekonstrukce obvodových stěn či střechy, stavební úprava vnitřních prostor (podlahy, stropy, příčky, společenské místnosti, šatny), prostory pro garážování, obnova ploch určených pro výjezd, oplocení aj. Možné je též vybudovat novou stanici IZS, zakoupit novou budovu či stavby k zajištění připravenosti techniky (garáže, sklady). Způsobilými výdaji jsou též projektová dokumentace, zabezpečení výstavby a nákupp pozemků pro výstavbu nebo rozšíření stávající stavby. Minimální náklady na projekt musí dosáhnout 1 milionu korun.

Pro všechny operační programy byl vytvořen nový generátor nástrojů povinné publicity. Vizuální styl pamětní desky, dočasného billboardu a plakátu tak mohou příjemci podpory nyní vytvářet mnohem jednodušeji a rychleji. Generátor je dostupný online zde.

Během uplynulého víkendu a tohoto týdne jsme přestěhovali veškeré vybavení z kanceláří na náměstí Přemysla Otakara II. do Radniční ulice č.p. 133/1. Žádosti pro střední i základní školy už tak budeme psát ze čtvrtého patra nových, sluncem zalitých kanceláří. Fotografie ze stěhování najdete na našem LinkedIn.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy orientované na infastrukturu vzdělávání. Do projektů středních a vyšších odborných škol chce investovat více než 1,5 miliardy korun. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.

Ke dni 13. června 2016 v 14:00 bude ukončen příjem žádostí do 19. výzvy „Technika pro integrovaný záchraný systém“ Integrovaného regionálního operačního programu. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou výzvu, u některých projektů již víme, že námi zpracovaná žádost byla úspěšná. Novou cisternovou automobilovou stříkačku si pořídí minimálně v Ledenicích, Lišově a Protivíně, dopravním automobilem se budou moci pochlubit přinejmenším obce v okolí vodní nádrže Lipno – Černá v Pošumaví, Loučovice, Přední Výtoň a dále obec Dubné.

S blížícím se létem nás čekají nejen teplotní změny a psaní žádostí do IROP k projektům pro střední a základní školy, ale i stěhování do nových kanceláří v Radniční ulici v Českých Budějovicích. Aktuality týkající se našeho stěhování můžete sledovat na sociální síti LinkedIn