Výzva IROP „Infrastruktura základních škol“ byla vyhodnocena. Schváleno bylo 65 projektů, přičemž o dotaci žádalo 183 projektů za 2,2 miliardy korun. Naše společnost zaznamenala velký úspěch, když projekt Modernizace odborných učeben, který jsme připravili pro Základní školu Sušice, byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhodnocen jako nejlepší. Získal nejvíce bodů ze všech 183 projektů. V rámci tohoto projektu škola za více než 3 miliony zmodernizuje učebnu přírodních věd a jazykovou učebnu.

Stávající učebna přírodních věd ZŠ Sušice, která bude modernizovánaStávající učebna ZŠ Sušice, ze které bude vybudována moderní jazyková učebna

Hasiči v Hlavňovicích na Klatovsku už nemusí ke každému zásahu jezdit s velkou cisternovou stříkačkou. Díky evropské dotaci ve výši 1,4 milionu korun si pořídili menší devítimístný vůz Citroën Jumper Kombi, který umožní i evakuaci či nouzové zásobování obyvatel.

Nový vůz Citroën Jumper KombiNový vůz Citroën Jumper Kombi

Pro starosty obcí i měst máme novou zprávu – udržitelnost projektů ve výzvách na sociální bydlení pravděpodobně dosáhne 20 let. Je to dobrá zpráva. Chcete vědět proč? Zavolejte našim manažerům. 

PF 2017

Dopravní automobil značky AVIA, se kterým jednotka zasahovala již od 90. let, v únoru 2016 neprošel technickou kontrolou. Město se proto rozhodlo hledat možnosti, jak pro hasiče získat zásahový automobil. K finančním prostředkům na pořízení nového vozidla Hartmanicím pomohl Integrovaný regionální operační program – dotace v hodnotě 1,4 miliónu korun zajistila financování nelevného dopravního prostředku.

Od února roku 2018 bude možné předkládat žádosti o dotace do Integrovaného regionálního operačního programu na tzv. sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi. Obce mohou získat podporu ve výši 90 %, nestátní neziskové organizace potom až 95 %. S úspěšnou žádostí o dotaci Vám poradíme. 

Integrovaný regionální operační program poskytl v letech 2016 a 2017 jednotkám požární ochrany po celé České republice finanční prostředky na zakoupení dopravních automobilů pro evakuaci a nouzové zásobování a cisternové automobilové stříkačky. Nejinak tomu bylo i na Klatovsku, kde se vytouženého automobilu dočkali například ve Strážově.

Od 16. 11. 2017 je vyhlášena 15. výzva v Integrovaném plánu rozvoje území České Budějovice. Žadatelé se na spolufinancování projektů pro technické i přírodovědné školy či zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání podílí 10 %. Minimální investici 500 000 Kč lze využít na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, budování bezbariérového přístupu i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. S žádostí o dotaci i psaním projektového záměru Vám rádi pomůžeme

K 3. 11. 2017 Státní fond dopravní infrastuktury zveřejnil pravidla na poskytování dotací k rekonstrukci a výstavbě chodníků podél silnic s intenzitou vyšší než 500 vozidel za den. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Vedle chodníků lze financovat i přechody, lávky, podchody, nástupiště autobusů, semafory a další. Stejná míra dotace platí i pro výstavbu či opravu cyklostezek a křížení komunikací. 

Ve Velešíně bylo v pondělí 30. 10. 2017 slavnostně otevřeno 23 nových pečovatelských bytů. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory v rekonstruované části domu i v novostavbě. Nájem v pečovatelských bytech financovaných z podpory Ministerstva pro místní rozvoj bude činit 50 Kč na m2. Žádost o dotaci k tomuto projektu úspěšně zpracovala naše projektová manažerka.

Velešín - pečovatelské byty Velešín - pečovatelské byty

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.