K 3. 11. 2017 Státní fond dopravní infrastuktury zveřejnil pravidla na poskytování dotací k rekonstrukci a výstavbě chodníků podél silnic s intenzitou vyšší než 500 vozidel za den. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Vedle chodníků lze financovat i přechody, lávky, podchody, nástupiště autobusů, semafory a další. Stejná míra dotace platí i pro výstavbu či opravu cyklostezek a křížení komunikací. 

Ve Velešíně bylo v pondělí 30. 10. 2017 slavnostně otevřeno 23 nových pečovatelských bytů. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory v rekonstruované části domu i v novostavbě. Nájem v pečovatelských bytech financovaných z podpory Ministerstva pro místní rozvoj bude činit 50 Kč na m2. Žádost o dotaci k tomuto projektu úspěšně zpracovala naše projektová manažerka.

Velešín - pečovatelské byty Velešín - pečovatelské byty

Sběr životopisů do výběrového řízení na pozice Office manažer, Manažer pro komunikaci s klienty, Projektový manažer byl dnes dne 23. října 2017 ukončen. Předpoklad zveřejnění výsledků výběrových řízení: 6. listopad 2017. Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali své životopisy.

Nejstarší dosud fungující spolek v Ledenicích a také jeden z nejstarších vesnických hasičských sborů v České republice začal používat novou cisternovou automobilovou stříkačku, kterou městys jednotce pořídil díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ledenice - předáváno nové CAS

V Operačním programu Životní prostředí byly odstartovány poslední výzvy letošního roku - konkrétně se jedná o výzvu k dotacím na efektivní hospodaření s vodou (kanalizace a čističky odpadních vod), protipovodňová opatření (varovné systémy) a odstranění ekologických zátěží. Ozvěte se kvůli zpracování úspěšné žádosti.

Ačkoliv termíny pro konzultace projektů v oblasti cyklistické dopravy i zvyšování bezpečnosti jsou na Státním fondu dopravní infrastruktury již beznadějně vyčerpány, své záměry můžete konzultovat s našimi zkušenými manažery, kteří již mají za sebou úspěšně předložené žádosti o dotace do tohoto dotačního titulu. 

Máte-li zájem sledovat novinky z dotačního managementu na poli českobudějovické společnosti G-PROJECT, s.r.o., nezapomínejte navštívit náš profil na profesní síti LinkedIn

Spolu s Dobrým andělem jsme se již před časem rozhodli pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Tento měsíc slavíme společné výročí. 

Dobrý anděl - výročí

A aby naše péče mohla být soustavná i neutuchající, potřebujeme do týmu nového manažera pro komunikaci s klienty, který by převzal dosavadní obchodní agendu ředitele. Pokud by Vás bavila obchodní činnost v oblasti dotačního managementu a cesty po Jihočeském kraji, ozvěte se na náš inzerát.

Do našeho týmu hledáme nové posily. Pokud chcete být součástí prosperujícího týmu, nezapomeňte kliknout zde.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.