Alokace u výzvy č. 32 IROP, která se týká projektů středních a vyšších odborných škol byla k 12. 4. 2017 navýšena o 211 milionů z prostředků Evropské unie. Díky tomuto finančnímu bonusu budou k financování doporučeny všechny projekty, které ve věcném hodnocení dostaly alespoň minimální počet bodů. Pro následující dny je naplánováno i navýšení alokace u výzvy č. 33 pro sociálně vyloučené lokality.

Příjem žádostí na zateplování a využití obnovitelnýcz zdrojů energie byl kromě IROP nově zahájen také v Operačním programu Životní prostředí. Žadateli jsou protentokrát kraje, obce, státní i příspěvkové organizace, instituce veřejné výzkumné a veřejnoprávní, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace i církve. Ozvěte se, pokud chcete být s žádostí o dotaci úspěšní.

V brzké době bude v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášena výzva na podporu sociálního bydlení. Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Svou šanci na získání dotace můžete podpořit spoluprací s námi - společně předložíme Vaši žádost o dotaci.

Díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořen rozsáhlý projekt rekonstrukce velešínského autobusového nádraží. Dle plánu by měly vzniknout nové kryté prostory, sociální zařízení i informační systém pro cestující. Nádraží bude plně bezbariérové – opraveny budou chodníky, obrubníky i přechody. Nově také přibydou k stávajícímu parkovišti kolostavy pro podporu udržitelného rozvoje. Pojďme společně pracovat na žádosti o dotaci, ať můžete mít nové nádraží i vy. 

Má-li být Vaše žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu úspěšná, záleží v poslední době hlavně na její rychlosti podání.U výzev č. 46 a 47 se nám podařilo předhonit většinu žadatelů z celé České republiky - zatímco v měřítku celého programu bylo odevzdaných k 6. únoru 2017 pouze 17 % projektů, my jsme měli již vše odevzdáno.

Výzva č. 46 IROP

Ve výzvě č. 37 IROP jsou stále připraveny více než 2 miliardy korun pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek. Ty mohou finance využít k zateplení, výměně oken či zdroje tepla a instalaci dalších systémů pro získání energie. K úspěšnému získání dotace z fondu Evropské unie Vás dělí pouze krok, pracujme na Vaší úspěšné žádosti společně.

Projektovým manažerům společnosti G-PROJECT, s.r.o., se podařilo odevzdat celkem 28 projektů do výzev 32 a 33 týkajících se podpory infrastruktury středních škol. Z 28 zmíněných projektů je již 25 projektů zkontrolováno a v tuto chvíli víme, že splnili podmínky formálních náležitostí. Jejich žadateléjsou tedy na velmi úspěšné cestě k získání dotace. 

Snížení energetické náročnosti základní školy v Lenoře je dalším projektem, který byl vybrán k financování v rámci žádosti na snížení energetické náročnosti budov. Žáci i učitelé základní školy se tak v nejbližší době mohou těšit na novou fasádu, okna i dveře.

Od dubna roku 2017 je možné předkládat žádosti o dotaci v kolové výzvě zaměřené na rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro cyklisty (včetně doprovodné infrastruktury). Oprávněnými žadateli této výzvy budou mimo jiné obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Chcete obyvatelům Vašeho města dopřát luxus cesty do práce na kole a turistům připravit ideální prostředí pro letní dovolenou? Podejte s námi žádost o dotaci a stavte nové cyklostezky! 

V březnu letošního roku plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit již druhou výzvu (průběžnou) zaměřenou na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Předkládat žádosti bude možné od dubna 2017 do prosince 2018, potenciálními příjemci jsou pouze kraje a organizace základné kraji. V případě zájmu se na nás obraťte a dáme spolu dohromady úspěšnou žádost o dotaci.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.