Díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořen rozsáhlý projekt rekonstrukce velešínského autobusového nádraží. Dle plánu by měly vzniknout nové kryté prostory, sociální zařízení i informační systém pro cestující. Nádraží bude plně bezbariérové – opraveny budou chodníky, obrubníky i přechody. Nově také přibydou k stávajícímu parkovišti kolostavy pro podporu udržitelného rozvoje. Pojďme společně pracovat na žádosti o dotaci, ať můžete mít nové nádraží i vy. 

Má-li být Vaše žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu úspěšná, záleží v poslední době hlavně na její rychlosti podání.U výzev č. 46 a 47 se nám podařilo předhonit většinu žadatelů z celé České republiky - zatímco v měřítku celého programu bylo odevzdaných k 6. únoru 2017 pouze 17 % projektů, my jsme měli již vše odevzdáno.

Výzva č. 46 IROP

Ve výzvě č. 37 IROP jsou stále připraveny více než 2 miliardy korun pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek. Ty mohou finance využít k zateplení, výměně oken či zdroje tepla a instalaci dalších systémů pro získání energie. K úspěšnému získání dotace z fondu Evropské unie Vás dělí pouze krok, pracujme na Vaší úspěšné žádosti společně.

Projektovým manažerům společnosti G-PROJECT, s.r.o., se podařilo odevzdat celkem 28 projektů do výzev 32 a 33 týkajících se podpory infrastruktury středních škol. Z 28 zmíněných projektů je již 25 projektů zkontrolováno a v tuto chvíli víme, že splnili podmínky formálních náležitostí. Jejich žadateléjsou tedy na velmi úspěšné cestě k získání dotace. 

Snížení energetické náročnosti základní školy v Lenoře je dalším projektem, který byl vybrán k financování v rámci žádosti na snížení energetické náročnosti budov. Žáci i učitelé základní školy se tak v nejbližší době mohou těšit na novou fasádu, okna i dveře.

Od dubna roku 2017 je možné předkládat žádosti o dotaci v kolové výzvě zaměřené na rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro cyklisty (včetně doprovodné infrastruktury). Oprávněnými žadateli této výzvy budou mimo jiné obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Chcete obyvatelům Vašeho města dopřát luxus cesty do práce na kole a turistům připravit ideální prostředí pro letní dovolenou? Podejte s námi žádost o dotaci a stavte nové cyklostezky! 

V březnu letošního roku plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit již druhou výzvu (průběžnou) zaměřenou na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Předkládat žádosti bude možné od dubna 2017 do prosince 2018, potenciálními příjemci jsou pouze kraje a organizace základné kraji. V případě zájmu se na nás obraťte a dáme spolu dohromady úspěšnou žádost o dotaci.

K dnešnímu dni jsou v integrovaném regionálním operačním programu ukončeny dvě výzvy č. 46 a č. 47, které podporují vzdělávání na základních školách (nákup vybavení souvisejícího s klíčovými kompetencemi, rekonstrukce, rozšíření kapacity apod.). Podařilo se nám do nich napsat celkem 30 žádostí o podporu. Všem klientům děkujeme za báječnou spolupráci. 

Kulturní dům v Lišově dostane novou tvář. Díky využití dotace na zateplení budov mohou radní města Lišov přistoupit k zásadní rekonstrukci kulturního domu za více než 30 000 000 Kč. Budova se dočká zateplení pláště, střešní konstrukce, podlah, výměny dveří a oken i výměny zdroje tepla. Stavební práce budou zahájeny co nevidět. Těší nás, že můžeme být součástí dalšího úspěšného projektu.

V minulosti již několikrát získali naši klienti dotaci na snížení energetické náročnosti budov. Příkladem může být zateplení sportovní haly v Nové Bystřici. Zde dojde k vybudování nové plynové kotelny v objektu včetně zřízení plynové přípojky, měření a regulace, čímž se stane sportovní hala energeticky samostatnou. Výhodou tohoto řešení je především významné snížení provozních nákladů na vytápění.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.