Poslední říjnový den bude patřit žádostem o dotaci pro české nemocnice a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. Ty si mohou z 54. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu nechat zafinancovat zřízení nového či rekonstrukci stávajícího zařízení pro poskytování komunitní péče (Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním); zřízení nových či rekonstrukci stávajících psychiatrických oddělení či vybavení mobilních týmů. Právě do této výzvy budeme zpracovávat studie proveditelnosti a žádosti o dotace i my.

Naším dalším rajónem je kromě IROP i Státní fond dopravní infrastruktury. Žádosti o finanční příspěvek z této oblasti lze podávat nejpozději v lednu 2017. Žadateli bude z fondu proplaceno 85 % způsobilých nákladů na stavební část akce. Ozvěte se a my za vás napíšeme úspěšnou žádost o dotaci.

V nejbližších dnech vyjde aktualizace 46. a 47. výzvy IROP pro základní školy. Ta se bude týkat změny ve stavebních úpravách v projektu. Nově postačí, pokud je v samotném projektu začleněna jakákoliv jedna stavební úprava, která vede k technickému zhodnocení, úpravy se tedy nemusí týkat všech učeben dotčených projektem

V Praze se dne 15. 9. 2016 uskuteční seminář k výzvám č. 46 a 47 k infastruktuře základních škol. V programu semináře lze nalézt parametry výzev, podporované aktivity, způsobilé výdaje či povinné přílohy žádosti o podporu. Účastníkům semináře bude též věnován prostor k diskuzi. Seminář se stejným tématem se bude konat i v Českých Budějovicích, a to dne 19. 9. 2016. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 49 týkající se deinstitucinalizace sociálních služeb. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Minimální výše způsobilých výdajů je tentokrát 0,5 milionu korun. 

V IROP byly vyhlášeny dvě výzvy týkající se infrastruktury základních škol. Od 29. 9. 2016 do 14. 2. 2017 lze podávat žádosti o dotace na stavby, stavební úpravy a případné vybavení odborných učeben jazyků, přírodních věd, počítačových učeben či tříd pro technické a řemeslné obory. Budovat lze také bezbariérové přístupy ve školách, školních družinách a jídelnách či rozšiřovat kapacitu školy kvůli demografickému vývoji a inkluzi. Náklady na projekt musí být vyčísleny alespoň na 1 milion korun. 

Cisternu starou více než čtvrt století, se kterou vyjíždějí k zásahům dobrovolní hasiči v Lišově, nahradí nová cisternová automobilová stříkačka. Město Lišov zakoupí moderní zásahové vozidlo v hodnotě 7,5 milionů díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Lišov požár Hasičská zbrojnice v Lišově

Loučovice jako jedna z obcí umístěná pod Lipenskou přehradou úspěšně zažádaly o dotaci na dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dostanou finanční obnos v hodnotě 1,55 milionu korun na jeho pořízení.

Vozidla loučovických hasičů

Do Dlouhé Vsi u Klatov bude pořízen nový dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Díky úspěšné žádosti o dotaci se obci podařilo na vozidlo získat dotaci v hodnotě 2,17 milionu Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Hasičárna v Dlouhé Vsi Povodeň v Dlouhé Vsi

Starou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku značky TATRA, kterou užívají dobrovolní hasiči v městysu Ledenice, nahradí zbrusu nová, moderní CAS v hodnotě cca 7,8 milionů korun. Tu bude možné pořídit díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Hasičárna Ledenice Tatra z Ledenic

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.