Od 1. července 2016 je možné předkládat žádosti do 36. výzvy IROP Stanice IZS. Podpořeny budou stavební úpravy stanice (nástavba, přístavba, rekonstrukce obvodových stěn či střechy, stavební úprava vnitřních prostor (podlahy, stropy, příčky, společenské místnosti, šatny), prostory pro garážování, obnova ploch určených pro výjezd, oplocení aj. Možné je též vybudovat novou stanici IZS, zakoupit novou budovu či stavby k zajištění připravenosti techniky (garáže, sklady). Způsobilými výdaji jsou též projektová dokumentace, zabezpečení výstavby a nákupp pozemků pro výstavbu nebo rozšíření stávající stavby. Minimální náklady na projekt musí dosáhnout 1 milionu korun.

Pro všechny operační programy byl vytvořen nový generátor nástrojů povinné publicity. Vizuální styl pamětní desky, dočasného billboardu a plakátu tak mohou příjemci podpory nyní vytvářet mnohem jednodušeji a rychleji. Generátor je dostupný online zde.

Během uplynulého víkendu a tohoto týdne jsme přestěhovali veškeré vybavení z kanceláří na náměstí Přemysla Otakara II. do Radniční ulice č.p. 133/1. Žádosti pro střední i základní školy už tak budeme psát ze čtvrtého patra nových, sluncem zalitých kanceláří. Fotografie ze stěhování najdete na našem LinkedIn.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy orientované na infastrukturu vzdělávání. Do projektů středních a vyšších odborných škol chce investovat více než 1,5 miliardy korun. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.

Ke dni 13. června 2016 v 14:00 bude ukončen příjem žádostí do 19. výzvy „Technika pro integrovaný záchraný systém“ Integrovaného regionálního operačního programu. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou výzvu, u některých projektů již víme, že námi zpracovaná žádost byla úspěšná. Novou cisternovou automobilovou stříkačku si pořídí minimálně v Ledenicích, Lišově a Protivíně, dopravním automobilem se budou moci pochlubit přinejmenším obce v okolí vodní nádrže Lipno – Černá v Pošumaví, Loučovice, Přední Výtoň a dále obec Dubné.

S blížícím se létem nás čekají nejen teplotní změny a psaní žádostí do IROP k projektům pro střední a základní školy, ale i stěhování do nových kanceláří v Radniční ulici v Českých Budějovicích. Aktuality týkající se našeho stěhování můžete sledovat na sociální síti LinkedIn

Po roce a půl čekání se Ministerstvu pro místní rozvoj podařilo prosadit nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Dne 29. 4. 2016 byl publikován pod č. 134/2016 Sb., účinnosti tak nabyde již 1. 10. 2016. Nový zákon přinese více prostoru zejména pro menší zadavatele a starosty, některá přebytečná administrativa bude odstraněna či zjednodušena, zároveň se ale zpřísní a doplni pravidla v zásadních oblastech zákona. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo první číslo elektronického čtvrtletníku Zpravodaj IROP. Zde se můžete dočíst informace, které se týkají energeticky úsporného bydlení či podpory předškolního vzdělávání. Užitečným je i přiložený harmonogram výzev pro rok 2016 a Desatero dobré praxe u horizontálního auditu ICT projektů IROP. Kompletní elektronické vydání prvního čísla naleznete zde

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo devítimilionovou dotací přístavbu komunitního domu pro seniory ve Velešíně. Tam vznikne 15 nových, bezbariérových pečovatelských bytů v celkové hodnotě 27,5 mil. korun. V Jihočeském kraji se jedná o jediný podpořený projekt v rámci akce Podporované byty. Výtečnou práci na projektu odvedla Kristina, naše projektová manažerka, která připravila žádost o dotaci.

Do našeho týmu hledáme novou posilu. Pokud chcete být součástí, nezapomeňte kliknout zde.