Naši manažeři se během včerejšího dne na seminářích pořádaných Centrem pro regionální rozvoj v Českých Budějovicích seznámili s novými výzvami z oblasti cyklodopravy a dopravních terminálů. Odpolední setkání patřilo zástupcům místních akčních skupin, kteří se podílejí na tvorbě pravidel pro příjem žádostí o dotaci do integrovaných strategií. 

Již brzy bude vyhlášena nová výzva Integrovaného regionálního operačního programu na sociální bydlení, která by v pravidlech měla do značné míry kopírovat výzvu předchozí. Spolu s našimi manažery již nyní zpracováváme projektové záměry do několika obcí. Na podzim bude také možné podávat žádosti o podporu na komunitní domy pro seniory, vstupní byty a pečovatelské domy. 

Od dnešního dne je možné podávat žádosti o dotaci ve výzvě č. 73 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II. V této výzvě bude finančně podpořena výstavba dopravních terminálů, modernizace a rekonstrukce parkovacích systémů podporujících kombinaci různých druhů dopravy – autem, autobusem, pěšky či na kole. Žádat o dotaci lze také na podpůrné bezpečnostní prvky, informační systémy pro cestující a výsadbu zeleně.

V Integrovaném regionálním operačním programu byl v minulém týdnu vybrán jako jeden z prvních k financování projekt "Jazyková učebna a modernizace ICT", k němuž podala úspěšnou žádost o dotaci manažerka z našeho týmu. 

Od dubna 2017 jsme pro naše klienty spustili novou službu - prověřování projektových záměrůZašlete nám i Vy svůj projektový záměr a my prozkoumáme, zda pro něj existuje vhodný titul, ze kterého by bylo možné čerpat dotaci. Službu provozujeme zdarma.

Alokace u výzvy č. 32 IROP, která se týká projektů středních a vyšších odborných škol byla k 12. 4. 2017 navýšena o 211 milionů z prostředků Evropské unie. Díky tomuto finančnímu bonusu budou k financování doporučeny všechny projekty, které ve věcném hodnocení dostaly alespoň minimální počet bodů. Pro následující dny je naplánováno i navýšení alokace u výzvy č. 33 pro sociálně vyloučené lokality.

Příjem žádostí na zateplování a využití obnovitelnýcz zdrojů energie byl kromě IROP nově zahájen také v Operačním programu Životní prostředí. Žadateli jsou protentokrát kraje, obce, státní i příspěvkové organizace, instituce veřejné výzkumné a veřejnoprávní, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace i církve. Ozvěte se, pokud chcete být s žádostí o dotaci úspěšní.

V brzké době bude v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášena výzva na podporu sociálního bydlení. Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Svou šanci na získání dotace můžete podpořit spoluprací s námi - společně předložíme Vaši žádost o dotaci.

Díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořen rozsáhlý projekt rekonstrukce velešínského autobusového nádraží. Dle plánu by měly vzniknout nové kryté prostory, sociální zařízení i informační systém pro cestující. Nádraží bude plně bezbariérové – opraveny budou chodníky, obrubníky i přechody. Nově také přibydou k stávajícímu parkovišti kolostavy pro podporu udržitelného rozvoje. Pojďme společně pracovat na žádosti o dotaci, ať můžete mít nové nádraží i vy. 

Má-li být Vaše žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu úspěšná, záleží v poslední době hlavně na její rychlosti podání.U výzev č. 46 a 47 se nám podařilo předhonit většinu žadatelů z celé České republiky - zatímco v měřítku celého programu bylo odevzdaných k 6. únoru 2017 pouze 17 % projektů, my jsme měli již vše odevzdáno.

Výzva č. 46 IROP

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.