Úvodní posouzení projektu zdarma
Úvodní konzultace nabízíme zdarma. Posoudíme, zdali se Váš záměr může ucházet o dotaci a v jaké výši. Dáme Vám rovněž odpověď na to, kdy lze žádost o dotaci podat.

Zpracování žádosti o dotaci zdarma
Platíte nám pouze tehdy, když je žádost o dotaci úspěšná. V případě, že pro Vás dotaci nezískáme, neplatíte nám nic.

Bohaté reference
Připravili jsme přes 400 úspěšných projektů, naši klienti z řad obcí, neziskových organizací i podnikatelů obdrželi dotace ve výši více než 4 miliard korun. Příklady projektů, na něž jsme zpracovali úspěšnou žádost o dotaci a zajišťovali jsme jejich řízení a udržitelnost, naleznete zde.

Náklady na naše služby jsou hrazené z dotace
Náklady na naše služby – zpracování žádosti o dotaci a následné řízení projektu, jsou zpravidla uznatelným výdajem, tedy jsou hrazeny z dotace.