Dotace z EU a státní dotace pro neziskové organizace, bytové domy a další subjekty

Přinášíme vám přehled, na co mohou neziskové organizace, bytové domy a další subjekty získat dotace. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte až po schválení dotace. 

Dotace na modernizaci bytového domu

dotace na zateplení obvodových konstrukcí, výměnu otvorových výplní, střešní krytiny, stávajícího hlavního zdroje tepla, výstavbu centrálního vytápění, instalaci exteriérových prvků stínění, renovaci a výměnu lodžií a balkonů, opravu hydroizolace, instalaci nuceného větrání, pořízení nebo výměnu předávací stanice, instalaci solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav, výměnu starého výtahu za nový, který bude energeticky méně náročný

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo životního prostředí – Nová zelená úsporám

Dotace na výtah v bytových domech

dotace na výstavbu osobního výtahu v domech, které jím nejsou vybaveny a mají minimálně čtyři nadzemní podlaží

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení – Bytové domy bez bariér

Dotace na sociální služby

dotace na infrastrukturu sociálních služeb, deinstitucionalizaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením, pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 2021+