Dotace z EU a státní dotace pro bytové domy

Potřebujete investovat do bytového domu? Zateplit, pořídit nová okna či vybudovat výtah? Připravili jsme pro vás přehled aktuálních dotací pro bytové domy 2020. Průběžně pro vás přehled aktualizujeme.

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte až po schválení dotace. 

Dotace na modernizaci domů

dotace na zateplení obvodových konstrukcí, výměnu otvorových výplní, střešní krytiny, stávajícího hlavního zdroje tepla, výstavbu centrálního vytápění, instalaci exteriérových prvků stínění, renovaci a výměnu lodžií a balkonů, opravu hydroizolace, instalaci nuceného větrání, pořízení nebo výměnu předávací stanice, instalaci solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav, výměnu starého výtahu za nový, který bude energeticky méně náročný

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Dotace na výtah

dotace na vybudování nového výtahu v domě, který má alespoň čtyři patra a nikdy předtím nebyl výtahem vybaven

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2020 – Bytové domy bez bariér