Vydra v Záchranné stanici Makovzs makov logo01Podporujeme Záchrannou stanici Makov na Písecku, která přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do vhodných biotopů. Záchranná stanice byla založena v roce 1993 a od té doby zachránila život velkému množství zvířat žijícím ve volné přírodě - ať už srnkám, vydrám, liškám či dravcům, labutím, čápům a mnoha dalším. Naše společnost každoročně podporuje záchrannou stanici finančním příspěvkem na nákup krmiva.

V záchranné stanici mimo jiné hnízdí handicapovaný pár čápů bílých, který zde úspěšně odchoval desítky mládať, která bez rodičů odletěla do Afriky.