logo charitaArcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt Adopce na dálku. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a zároveň dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity.

Již několik let podporujeme tento projekt. Stali jsme se „adoptivními rodiči" dvou dívek z Indie. Desetileté Lakshmi a osmileté Chetany. Naše finanční příspěvky putují na jejich školné, školní pomůcky a uniformy, zdravotní péči i vánoční dárky. Díky tomu mají obě dívky možnost získat maturitu a vyšší vzdělání nebo se vyučit určitému řemeslu. Mají větší šanci, že neskončí na ulici, ale budou schopny uživit sebe i svoji rodinu.

Chetana ishwar naikLakshmi