Zpracováváme žádosti o dotace do všech operačních programů a zároveň do všech dalších programů podpory. Připravili jsme 300 úspěšných projektů, naši klienti z řad obcí, neziskových organizací i podnikatelů obdrželi dotace ve výši 3 miliard korun.

Tato služba zahrnuje mimo jiné:

  • vyhledání vhodného dotačního programu,
  • nastavení projektu na hodnotící kritéria daného dotačního titulu,
  • zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně příloh,
  • technická asistence při kompletaci projektu.

V rámci zpracování žádosti o dotaci Vás nebudeme zatěžovat tím, co si sami můžeme zajistit. Nebude tak po Vás chtít povinné přílohy žádosti, které si můžeme sami zajistit (snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, EIA, NATURA atd.). Stejně po Vás nebudeme chtít informace, které si sami z veřejně dostupných zdrojů můžeme zajistit.

Naší hlavní výhodou je, že nám zaplatíte pouze tehdy, pokud bude žádost o dotaci úspěšná. Pokud žádost o dotaci neobdržíte, nezaplatíte nám nic. U nás tedy klient neplatí za papírování (zpracování žádosti o dotaci), ale za výsledky (získání dotace).

Příklady projektů, na něž jsme zpracovali úspěšnou žádost o dotaci, naleznete zde.