Zpracováváme žádosti o dotace do všech operačních programů a zároveň do všech dalších programů podpory. Připravili jsme přes 400 úspěšných projektů, naši klienti z řad obcí, neziskových organizací i podnikatelů obdrželi dotace ve výši více než 4 miliard korun.

Tato služba zahrnuje mimo jiné:

  • vyhledání vhodného dotačního programu,
  • nastavení projektu na hodnotící kritéria daného dotačního titulu,
  • zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně příloh (např. studie proveditelnosti, podnikatelský záměr),
  • technická asistence při kompletaci projektu.

Nebudeme Vás zatěžovat tím, co si sami můžeme zajistit (z příloh např. snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, EIA, NATURA, informace z veřejně dostupných zdrojů). 

Naší hlavní výhodou je, že nám zaplatíte pouze tehdy, pokud bude žádost o dotaci úspěšná. Pokud žádost o dotaci neobdržíte, nezaplatíte nám nic. U nás tedy klient neplatí za papírování (zpracování žádosti o dotaci), ale za výsledky (získání dotace).

Příklady projektů, na něž jsme zpracovali úspěšnou žádost o dotaci, naleznete zde.