Nabízíme řízení projektů, na něž byla schválena dotace z evropských fondů. Tato služba zahrnuje mimo jiné:

  • tvorbu monitorovacích zpráv,
  • kontrolu výběrových řízení realizovaných v rámci projektu,
  • dohled nad dodržením povinné publicity, harmonogramu, fakturace atd.,
  • sledování a hlášení změn v projektu,
  • asistenci při kontrolách projektu poskytovatelem dotace,
  • komunikaci s poskytovatelem dotace,
  • vyúčtování projektu.

V rámci této služby dohlédneme na to, aby příjemce dodržel veškeré podmínky pro proplacení dotace. Ušetříme příjemci čas, potažmo i peníze, o které by mohl přijít při jakékoli drobné chybě během realizace projektu.

Příklady úspěšně dokončených a proplacených projektů naleznete zde.