Nabízíme Vám dohled nad udržitelností projektů, jimž byla proplacena dotace z evropských fondů. Tato služba zahrnuje mimo jiné:

  • tvorbu monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu,
  • každoroční podrobnou kontrolu projektu z pohledu zajištění podmínek udržitelnosti projektu,
  • dohled nad vedením účetnictvím projektu,
  • sledování a hlášení změn v projektu,
  • dohled nad plněním podmínek souvisejících s povinnou publicitou,
  • dohled nad příjmy projektu,
  • účast na případných kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce dotace udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se zavazuje ve smlouvě o financování projektu. Obvykle období udržitelnosti trvá 3 – 5 let od ukončení realizace projektu. Žadatel je během této doby vázán řadou nařízení a předpisů Evropské unie, musí každý rok odevzdávat monitorovací zprávy, absolvovat kontroly poskytovatele dotace atd. Abyste měli jistotu, že neuděláte během udržitelnosti projektu chybu, dovolujeme si Vám nabídnout zajištění udržitelnosti projektu.

Příklady projektů financovaných z dotace EU, jejichž udržitelnost jsme zajišťovali, naleznete zde.