Pro své klienty zajišťujeme kompletní dotační management. Nejprve pro Vás zpracujeme žádost o dotaci. Následně pro Vás budeme projekt kompletně řídit až do proplacení dotace a po ukončení projektu budeme zajišťovat udržitelnost projektu.