Do našeho týmu hledáme nové posily. Pokud chcete být součástí prosperujícího týmu, nezapomeňte kliknout zde.

Vaše projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti na chodnících i cyklostezkách lze od poloviny září konzultovat se Státním fondem dopravní infrastruktury. Dotace ve výši 85 % na Vás čeká, stačí jen podat úspěšnou žádost. Na konzultaci Vás doprovodí náš zkušený projektový manažer Ing. Otto Martínek, který Vám pomůže vymyslet způsobilé řešení. 

Pro všechny starosty obcí je tu dobrá zpráva. Státní fond dopravní infrastruktury bude i letos podporovat opravy chodníků a přechodů u silnic I., II. a III. třídy. Dotace jsou poskytovány i na další bezpečnostní opatření. Stejný program podpoří také výstavbu cyklostezek. Pojďte s námi podat žádost o dotaci, a tak získat peníze na lepší infrastrukturu ve Vaší obci.

Náš klient, obec Černá v Pošumaví, je tento měsíc bohatší o 1 685 997,06 Kč - peníze přistály na účet z konta Evropské unie a státního rozpočtu. Právě tímto finančním obnosem bylo podpořeno pořízení dopravního automobilu pro místní jednotku požární ochrany. 

Právě tento měsíc spějí k cíli veškeré práce na podávání žádostí o podporu na cyklostezky a cyklotrasy v České republice. Jejich podporu zajišťuje aktuálně Integrovaný regionální operační program. Na podzim bude opět vyhlášena výzva Státního fondu dopravní infrastruktury, proto máte-li cyklostezku a nestihli jste žádat, nezoufejte a využijte tuto šanci.

Zvažujete-li zateplovat obecní byt či výstavbu nového sociálního bydlení, právě na Vás myslí Integrovaný regionální operační program. Podejme společně žádost o dotaci

Zatímco některé části republiky v těchto dnech hlásí překročení hranice 40 °C, my jsme aktuálně překročili hranici 400 úspěšných projektů. 

Od 13. července je možné předkládat v IROP žádosti o dotaci na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzv. center duševního zdraví, stacionářů se zaměřením pa psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Pro výzvu je alokováno 425 milionů korun. 

Den před zakončením školního roku vydal Řídící orgán Centra pro regionální rozvoj dárek k vysvědčení pro ředitele mnoha středních škol - jejich projekty budou financovány z IROP. Projekty našich klientů se díky včasnému podání a formální správnosti umístily hned na osmi z deseti prvních příček v České republice. Chcete-li být v podávání žádostí úspěšní, inspirujte se a podávejte své žádosti s námi. 

Srdečně blahopřejeme našemu klientovi, Základní škole Sušice v Lerchově ulici, která se stala prvním vybraným subjektem k financování ve výzvě č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu. Její projekt Modernizace odborných učeben se zaměřuje na zakoupení nového vybavení do jazykové učebny a učebny přírodních věd.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.