Od 13. července je možné předkládat v IROP žádosti o dotaci na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzv. center duševního zdraví, stacionářů se zaměřením pa psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Pro výzvu je alokováno 425 milionů korun. 

V programu Ministerstva pro místní rozvoj Bytové domy bez bariér zpracováváme pro naše nové i stávající klienty žádosti o dotaci na výtahy a bezbariérové přístupy k bytovým domům. Pokud i Vás už dále nebaví chodit po schodech, ozvěte se

Naši manažeři se během včerejšího dne na seminářích pořádaných Centrem pro regionální rozvoj v Českých Budějovicích seznámili s novými výzvami z oblasti cyklodopravy a dopravních terminálů. Odpolední setkání patřilo zástupcům místních akčních skupin, kteří se podílejí na tvorbě pravidel pro příjem žádostí o dotaci do integrovaných strategií. 

Již brzy bude vyhlášena nová výzva Integrovaného regionálního operačního programu na sociální bydlení, která by v pravidlech měla do značné míry kopírovat výzvu předchozí. Spolu s našimi manažery již nyní zpracováváme projektové záměry. Na podzim bude také možné podávat žádosti o podporu na komunitní domy pro seniory, vstupní byty a pečovatelské domy. 

Od dnešního dne je možné podávat žádosti o dotaci ve výzvě č. 73 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II. V této výzvě bude finančně podpořena výstavba dopravních terminálů, modernizace a rekonstrukce parkovacích systémů podporujících kombinaci různých druhů dopravy – autem, autobusem, pěšky či na kole. Žádat o dotaci lze také na podpůrné bezpečnostní prvky, informační systémy pro cestující a výsadbu zeleně.

Alokace u výzvy č. 32 IROP, která se týká projektů středních a vyšších odborných škol, byla k 12. 4. 2017 navýšena o 211 milionů z prostředků Evropské unie. Díky tomuto finančnímu bonusu budou k financování doporučeny všechny projekty, které ve věcném hodnocení dostaly alespoň minimální počet bodů. Pro následující dny je naplánováno i navýšení alokace u výzvy č. 33 pro sociálně vyloučené lokality.

Příjem žádostí na zateplování a využití obnovitelnýcz zdrojů energie byl kromě IROP nově zahájen také v Operačním programu Životní prostředí. Žadateli jsou protentokrát kraje, obce, státní i příspěvkové organizace, instituce veřejné výzkumné a veřejnoprávní, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace i církve. Ozvěte se, pokud chcete být s žádostí o dotaci úspěšní.

V brzké době bude v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášena výzva na podporu sociálního bydlení. Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Svou šanci na získání dotace můžete podpořit spoluprací s námi - společně předložíme Vaši žádost o dotaci.

Ve výzvě č. 37 IROP jsou stále připraveny více než 2 miliardy korun pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek. Ty mohou finance využít k zateplení, výměně oken či zdroje tepla a instalaci dalších systémů pro získání energie. K úspěšnému získání dotace z fondu Evropské unie Vás dělí pouze krok, pracujme na Vaší úspěšné žádosti společně.

Od dubna roku 2017 je možné předkládat žádosti o dotaci v kolové výzvě zaměřené na rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro cyklisty (včetně doprovodné infrastruktury). Oprávněnými žadateli této výzvy budou mimo jiné obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Chcete obyvatelům Vašeho města dopřát luxus cesty do práce na kole a turistům připravit ideální prostředí pro letní dovolenou? Podejte s námi žádost o dotaci a stavte nové cyklostezky! 

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.