a téměř tři miliony korun vyšlo vybudování nové odborné učebny jazyků a robotiky na domažlickém gymnáziu. Žáci si nyní mohou při fyzice postavit a naprogramovat robota a také se učit cizí jazyky pomocí moderních metod. Naše společnost na projekt pro školu zajistila více než dva miliony korun z IROP.

Učebna na domažlickém gymnáziu

Díky robotickým stavebnicím žáci lépe pochopí principy fyziky, programování a pomůže jim v rozvoji matematického a logického myšlení. „Žáci si mohou navrhnout a postavit vlastního robota a naprogramovat ho, aby fungoval pomocí senzorů. Baví to i žáky, které jinak fyzika příliš nezajímá,“ uvedla Jana Štenglová, ředitelka školy.

Díky nové učebně cizích jazyků zase žáci odloží klasické učebnice a sešity a budou se angličtinu, němčinu a francouzštinu učit pomocí speciálních vzdělávacích programů na počítačích. Při výuce jim pomůže i interaktivní tabule.