Žáci základní školy v Borovanech dostali k začátku školního roku dárek. Město jim za více než milion korun pořídilo třicet nových počítačů. Naše společnost na projekt pro město získala dotaci ve výši devadesáti pěti procent výdajů. 

Učebna informatiky na ZŠ Borovany

V nové učebně se žáci učí informatiku, ale i psaní všemi deseti a připravují se zde na jazykové zkoušky. „Ročně se na jazykové zkoušky přihlásí asi čtyřicet dětí, o to je velký zájem. Do kurzu psaní všemi deseti ale musíme žáky trochu tlačit a přesvědčovat je, že se jim to v životě bude hodit,“ uvádí ředitel školy Luboš Laczko.

Dosud se žáci museli učit na sedm let starých noteboocích. Ty škola vyčistila a dala je učitelům do jejich kabinetů jako pracovní počítače.

Na borovanské základní škole se děti učí informatiku už od druhé třídy. Ve druhé, třetí a čtvrté třídě je to však jen půl hodina týdně, kdy se děti učí základy jako je zacházení s klávesnicí.

„Já učím informatiku poměrně dlouho a znalosti dětí v tomto předmětu se mění. Žáci umí sice hrát počítačové hry, ovládají nastavení Facebooku a Instagramu, ale co se týče odborných dovedností, tak to čím dál tím více pokulhává,“ dodává ředitel.

Škola nyní chystá obnovit i další technologie jako například interaktivní tabule, které už pomalu zastarávají. „Pokrok nezastavíme, žáci se dokáží lépe soustředit, mají více názoru, když výuka probíhá s pomocí informačních technologií. Beru to jako vhodný doplněk, ale snažíme se to na naší škole nepřehánět, chceme, aby tu děti měli i výuku bez počítačů,“ uvedl ředitel školy Luboš Laczko.