Žáci budějovického Gymnázia J. V. Jirsíka mají nové jazykové a počítačové učebny. Navíc dostali k výuce přírodovědných předmětů 34 tabletů. Škola do nového vybavení investovala přes pět milionů korun, čtyři a půl milionu pokryla dotace z evropských fondů, kterou jsme pro školu vyřídili

Nová jazyková učebna na Gymnáziu J. V. JirsíkaNová jazyková učebna na Gymnáziu J. V. Jirsíka

„Byli jsme jedna z mála škol, která dosud neměla digitální jazykovou laboratoř. Žáci k nám přicházeli ze základních škol, kde takovou učebnu brali jako samozřejmost. U nás pak byli překvapeni, že se učíme postaru, tedy s učebnicemi, sešity a magnetofonem,“ uvedl Jaroslav Pustina, ředitel Gymnázia J. V. Jirsíka. Žáci mají nyní dvě nové jazykové učebny, kde se s pomocí digitálních výukových programů, počítačů a interaktivních tabulí učí angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu.

Škola nezůstala jen u jazykových učeben, rozhodla se modernizovat i dvě počítačové učebny. „Nakoupili jsme sem nové počítače, interaktivní tabule a dataprojektor. Původní počítače už byly zastaralé, zasekávaly se a měly malou paměť,“ dodal ředitel. Žáci se v počítačových učebnách učí informatiku a výpočetní techniku, algoritmy, programování i třeba nepovinný předmět zaměřený na tvorbu webových stránek.

Poslední investicí bylo pořízení 34 tabletů, se kterými žáci pracují při biologii, chemii a fyzice. „Žáci si na tabletu například najdou nějaký fyzikální vjem, pak si vyměňují informace, kdo co našel. Výuka je díky tabletům zábavnější,“ dodal ředitel.