Více než 80 milionů již letos investovala nemocnice v Jindřichově Hradce do nového vybavení. Modernizací prošla celá řada oddělení – dětské, rehabilitační, radiodiagnostické, chirurgické, neurologické, mikrobiologické, patologické, anesteziologicko-resuscitační i operační sály. Nemocnice letos plánuje pokračovat v modernizaci svých oddělení a nakoupit vybavení za dalších 10,6 milionů korun. Evropská dotace, kterou jsme pro nemocnici získali, pokryje 85 procent výdajů.

Nový inkubátor pro intenzivní péči v Nemocnici Jindřichův HradecNový ultrazvuk na Neonatologii v Nemocnici Jindřichův Hradec

Největší investice spočívá ve zřízení nového pracoviště magnetické rezonance. Nový přístroj vyšel na více než 27 milionů korun a funguje od června letošního roku. Dosud museli pacienti dojíždět na vyšetření do jiných nemocnic, nejčastěji do Českých Budějovic, kde je však velmi dlouhá čekací doba.

Modernizací prošlo i dětské oddělení, kam pořídili tři nové inkubátory. Ty nahradí inkubátory z 90. let, jež byly na hranici své životnosti. „Pořídili jsme také přístroj zvaný bilirubinmetr, kterým lékaři zjišťují novorozeneckou žloutenku či nasální dýchací přístroj, kterým lze poskytnout ventilačním podporu novorozencům,“ uvedl primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vít Lorenc.

Velkou částku nemocnice investovala do modernizace operačních sálů. Za téměř jedenáct milionů pořídila nové operační stoly. „Ročně provádíme na operačních sálech přes šest tisíc operačních výkonů. Technika na sálech byla pořízena převážně v letech 2001 a 2002 a v dnešní době již začínala být zastaralá,“ přiblížil primář. Tento rok nemocnice na operační sály nakoupí ještě nové operační lampy a laparoskopickou věž.

Na pacienty rehabilitačního oddělení čekají nové pohybové přístroje určené k rehabilitaci končetin, motodlahy, dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze i speciální vana.

Na neurologii pořídili nové EEG přístroje, přičemž jeden z nich je možné používat i mimo budovu neurologie. „Kriticky nemocní pacienti jsou v současné době hospitalizováni na ARO, interní JIP a NIP, tedy v pavilonu E. Stacionární EEG přístroj je ale v budově C. Díky novému přístroji EEG nemusíme pacienta převážet, a tím ohrožovat jeho vitální funkce. Vyšetření provedeme přímo na jeho lůžku,“ dodal primář.

Pro celou řadu oddělení byly pořízeny i nové ultrazvuky celkem za více než 14 milionů korun. Chirurgové mohou pracovat s novým plicním ventilátorem a lékaři na ARO mají nové anesteziologické přístroje. Nové zařízení má i radiodiagnostické, patologické či mikrobiologické oddělení.

Jedná se o projekt celkové modernizace nemocnice, který vyjde na více než sto milionů korun. Nemocnice nyní ukončila první etapu své modernizace za více než osmdesát milionů. Druhou etapu dokončí v říjnu letošního roku.

V druhé etapě čeká modernizace zejména interní a gynekologicko-porodnické oddělení.