V Senotíně, části města Nová Bystřice, byl za 1,4 milionu korun odbahněn a opraven návesní rybník. Z rybníka odvezli tři tisíce kubíků bahna, opravili a rozšířili zde hráz a vystavěli nové výpustné zařízení. Naše společnost na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci od Ministerstva zemědělství a projekt řídila. Dotace na odbahnění rybníků se rozdělují i letos, posoudíme, zda se také můžete ucházet o dotaci, úvodní konzultace jsou zdarma.

Odbahnění rybníka v SenotíněOdbahněný rybník v Senotíně

Rybník byl naposledy odbahněn v 70. letech. „Odbahnění ale nebylo provedeno příliš odborně. Místo aby sediment odvezli, tak jej vyhrnuli na okraj rybníka, kde byl ponechán a odstraněn byl teprve nyní,“ uvedl Vladimír Bláha, starosta města Nová Bystřice, které investici realizovalo.

Během prací se zjistilo, že se v rybníku nachází mnoho vzrostlých jedinců chráněné škeble rybničné. Ty bylo nutné během odbahnění vysbírat a prozatím deponovat jinde. „Zde výrazným způsobem pomohli obyvatelé okolních domů, kteří pomáhali škeble zachraňovat,“ dodal starosta.

Rybník byl odbahněn, na svah byly navezeny kameny, byla opravena a rozšířena hráz a současně bylo nově vystavěno i betonové sdružené výpustné zařízení. Zařízení se skládá z betonového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu s novým odtokovým potrubím. To pomůže při případných povodních, je připraveno až na 50leté průtoky.

Senotínský rybník aktuálně slouží zejména pro ochranu před povodněmi, suchem i jako zásobárna užitkové vody pro případ hašení požáru.