Žáci gymnázia v Soběslavi mohou využívat novou chemickou laboratoř. Na projekt jsme zpracovali úspěšnou žádost o více než dvoumilionovou evropskou dotaci z IROP a následně jsme projekt řídili.

Chemická laboratoř před modernizacíChemická laboratoř po modernizaci

Učebna přírodních věd získala kromě nových rozvodů plynu, elektřiny a vody i nové osvětlení a podlahovou krytinu. Žáci využívají i nový laboratorní nábytek, interaktivní tabuli, destilační jednotku, měřící senzory a řadu dalších moderních pomůcek pro chemické pokusy. Primárně bude v učebně probíhat výuka chemie, okrajově i fyziky a biologie.

Do práce se v Soběslavi pustili začátkem června roku 2016. Investice si vyžádala více než 2,5 milionu korun. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo rekonstrukci této učebny zrealizovat. Bez větší modernizace jsme ji používali přes 30 let. Za tu dobu přestala vyhovovat moderním trendům ve výuce chemie,“ uvedl Pavel Lintner, ředitel gymnázia.

Některé vybavení v laboratoři zcela chybělo a žáci se museli látku učit jen teoretickým výkladem bez možnosti praktické ukázky. „Věřím, že žáky bude výuka chemie více bavit, když si budou moci teorii vyzkoušet i v praxi při pokusech,“ dodal ředitel gymnázia.